Birželio 16 d., sekmadienis | 24

VDI konsultacijos naujojo Darbo kodekso klausimais: dešimta konsultacija

Valstybinė darbo inspekcija
2016-12-12

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) tęsia pradėtą viešųjų konsultacijų dėl naujojo Darbo kodekso (DK) nuostatų ciklą ir skelbia dešimtąją konsultaciją. Joje aptariami darbo ginčai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Naujajame DK darbo ginčai skirstomi į darbo ginčus dėl teisės (individualius ir kolektyvinius) ir kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų. Individualus darbo ginčas dėl teisės yra nesutarimas tarp darbuotojo ir darbdavio, kylantis sudarant, keičiant, vykdant ar nutraukiant darbo sutartį ir kt. Darbo ginčo šalimi laikomas ir buvęs darbdavys, taip pat asmuo, išreiškęs norą sudaryti darbo sutartį, kai su juo buvo atsisakyta ją sudaryti.

Kolektyvinis darbo ginčas dėl teisės – nesutarimas tarp darbuotojų atstovų ir darbdavio dėl darbo teisės normų ar abipusių susitarimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Kolektyvinis darbo ginčas dėl intereso – nesutarimas tarp darbuotojų atstovų, ir darbdavio, kylantis dėl šalių tarpusavio teisių ir pareigų reglamentavimo ar darbo teisės normų nustatymo.

Plačiau aptariamai darbo ginčai dėl teisės. Pirmiausia, atkreiptinas dėmesys į tai, kad naujajame DK iš esmės pasikeitė kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Darbo ginčus dėl teisės (tiek individualius, tiek kolektyvinius) nagrinėja darbo ginčų komisija ir teismas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog naujajame DK ginčai dėl atleidimo ir nušalinimo bus priskirti darbo ginčų komisijos kompetencijai. Atkreiptinas dėmesys, kad darbo ginčų komisijai bus taip pat priskirta nagrinėti ginčus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

Aptariamos procedūros: kreipimosi į darbo ginčų komisija tvarka, kuri iš esmės liko nepakitusi (nauja tai, kad vieną prašymą gali paduoti ir kelių to paties darbdavio darbuotojų grupė, jeigu darbo ginčas dėl teisės kyla tuo pačiu teisiniu pagrindu), pasirengimas nagrinėti darbo ginčą, jo nagrinėjimas bei sprendimo priėmimas.

Apžvelgiamas kolektyvinių darbo ginčų dėl interesų nagrinėjimas, tarpininkavimas sprendžiant kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų, kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų nagrinėjimas pasitelkiant arbitražą.

Išvardinti atvejai, kai siekdamos išspręsti kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų arba užtikrinti pasiekto sprendimo įvykdymą, kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų šalys turi teisę imtis kolektyvinių veiksmų.

Naujame DK išskirtos dvi streikų rūšys – įspėjamasis (trunka ne ilgiau dviejų valandų) ir tikrasis.

Pristatomas lokautas. Tai yra naujas darbo teisės institutas, kuris iki šiol nebuvo reglamentuotas. Lokautas tai – darbdavio paskelbtas streikuojančių darbuotojų laikinas darbo sutarčių vykdymo sustabdymas.

Dešimtą konsultaciją rasite čia.