Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Vagis išeidamas bent sienas palieka, o ugnis – nieko

Artūras Katinas
Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus tiksliojo ūkininkavimo paslaugų vadovas
2016-04-27

Nuo seno žmonės, kalbėdami apie nelaimingus atsitikimus, susijusius su ugnimi, sako – „vagis išeidamas bent sienas palieka, o ugnis – nieko“. Su šia gamtos dovana būtina elgtis labai atsakingai, būti pasiruošus nelaimingam atsitikimui, turėti pagrindines pagalbines priemones, skirtas užgesinti užsiplieskusį židinį.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Per pirmąjį 2016 m. ketvirtį Lietuvoje kilo 2656 gaisrai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jų skaičius sumažėjo 25,7 proc. Tik pastaruoju metu, prasidėjus neatsakingam pernykštės žolės deginimui, jų skaičius sparčiai auga. Kovo mėnesį atvirosiose teritorijose kilo 816 gaisrų, išdeginusių daugiau kaip 1,3 tūkst. hektarų. O per šešias balandžio mėnesio dienas jau užgesinti 499 atvirųjų teritorijų gaisrai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prašo gyventojų nedeginti pernykštės žolės ir įspėja, kad tai kelia pavojų ne tik gamtai, turtui, bet ir žmonių gyvybei.
Pagrindinės gaisrų priežastys – neatsargus žmonių elgesys su ugnimi (24,2 proc.), pašalinis ugnies šaltinis (13,3 proc.), krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimai (11,5 proc.), elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai (9,6 proc.), transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (8,0 proc.), krosnių, židinių ir dūmtraukių gedimai (6,4 proc.), neatsargus rūkymas (2,8 proc.). Įregistruoti 52 padegimai (4 proc.), 130 gaisrų (10,1 proc.) priežastys dar tiriamos.

Norint sumažinti žuvusių gaisruose asmenų skaičių, reikia atsargiai ir atsakingai elgtis su ugnimi, žinoti pagrindinius veiksmus, kaip elgtis įvykus nelaimei. Už darbuotojo saugumą ir reikiamų žinių suteikimą, atsakingi darbdaviai. Jie privalo darbuotojus supažindinti su darbo aplinka, technologiniais procesais, vykstančiais ūkyje ar įmonėje.

Priešgaisrinės saugos pažymėjimas reikalingas tuomet, jei ūkyje, įstaigoje ar organizacijoje yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto A, B (kuro laikymo patalpos); objektai, kuriuose yra daugiau kaip 300 m2 bendro ploto (pašarų laikymo patalpos); prekybos objektai; gydymo įstaigos; viešbučiai, moteliai, kurie turi daugiau kaip 20 vietų; kiti objektai, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 50 žmonių.

Ūkyje ar įmonėje už priešgaisrinę saugą yra atsakingas darbdavys arba jo įgaliotas asmuo, kuris privalo išklausyti mokymus pagal „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti“. Išklausius šiuos mokymus, išduodamas priešgaisrinės saugos pažymėjimas, kurio galiojimas neterminuotas.

Prieš organizuojant darbuotojų instruktažą gaisrinės saugos klausimais, privaloma įmonėje ar ūkyje pasirengti įvadinę (bendrą) instrukciją, kurioje turi būti aprašyti gaisrinės saugos reikalavimai. Po bendrojo instruktažo, ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių (darbo vietoje), vykdomas periodinis instruktažas. Taip pat gali vykti ir papildomas instruktažas (darbo vietoje), įvykus nelaimingam įvykiui ar pasikeitus technologiniams procesams, atsiradus naujiems darbo barams, įsigijus naują įrenginį. Visi instruktažai turi būti registruojami gaisrinės saugos žurnale ir užtvirtinti darbuotojo parašu.

Ne rečiau kaip kartą per trejus metus darbdavys privalo darbuotojus apmokyti gaisrinės saugos klausimais. Darbdavys turi pasirengti mokymo programą, pagal kurią darbuotojai bus supažindinti su įmonės ar ūkio vidiniais gaisrinės saugos reikalavimais. Po mokymų privaloma patikrinti darbuotojų žinias gaisrinės saugos klausimais.

Privaloma pasirūpinti, kad objekte būtų pirminės gaisro gesinimo priemonės (gesintuvai), gaisrinės saugos ženklai, informuojantys apie patalpose esančias pavojingas medžiagas ir jų degumo klasę, numatyti vandens paėmimo vietą gaisro atveju, rūkymo, gesintuvų vietas.

Kviečiame dalyvauti darbų saugos mokymuose

Jei Jums reikalingi mokymai pagal šias programas: „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti“ ar „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais“, kviečiame kreiptis į Konsultavimo tarnybos Darbų saugos grupės konsultantus ir specialistus .

Specialistai ne tik suorganizuos mokymus, bet ir įvertins Jūsų ūkio situaciją ir patars, ką reikėtų padaryti, kad ūkis atitiktų visus darbų saugos reikalavimus. Atliks visas darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas: parengs privalomus vidinius norminius dokumentus (instrukcijas, įsakymus, pareiginius nuostatus ir kt.), instruktuos darbuotojus, dalyvaus nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir konsultuos visais rūpimais darbų saugos klausimais. Taip pat atliks tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą.