Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Statinių techninė priežiūra: ką turi žinoti kiekvienas statinių naudotojas

Dalia Pakštaitė
Darbų saugos specialistė
2020-01-01

© LŽŪKT nuotr.

Kada kalbame apie techninę statinių priežiūrą, iš karto kyla asociacija su technika, įrengimais ar mašinomis. Juk be techninės apžiūros automobilio neeksploatuojame, nuolat rūpinamės jo techniniais parametrais, būkle, esant poreikiui, remontuojame. Ir tai darome ne tik dėl galiojančių reikalavimų – mums svarbu, kad technika ne tik dirbtų efektyviai, ilgiau tarnautų, bet ir rūpinamės savo artimųjų bei darbuotojų sauga ir sveikata. Tokie pat reikalavimai yra ir statiniams.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Nepaisant besikeičiančių teisės aktų, kontroliuojančių institucijų darbo – už savo statinius atsakingas savininkas. Dar didesnė atsakomybė yra darbdaviams, kurie privalo užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.

Statinių techninė priežiūra prasideda pastačius statinį ir pripažinus tinkamu naudoti

Kitaip tariant, statinių techninė priežiūra vykdoma nuo „pridavimo“ iki statinio griovimo – visą statinio gyvavimo laikotarpį. Ir dar ne viskas – statinys turi būti eksploatuojamas pagal naudojimo paskirtį.

Statinių techninė priežiūra susideda iš nuolatinių stebėjimų, kasmetinių apžiūrų (esant poreikiui, ir neeilinių) ir dokumentavimo. Statinio naudotojas organizuoja statinių techninę priežiūrą paskirdamas prižiūrėtoją arba pats imasi šios funkcijos vadovaudamasis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo D1-971 2016-12-30 (TAR, 2016-12-30, Nr. 30156).

Nesudėtingųjų statinių, taip pat statinių, įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys statinių naudotojai, nepaskirdami statinio techninio prižiūrėtojo (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 3D-628 „Dėl Žemės ūkio paskirties pastatų, kurių techninę priežiūrą gali atlikti pats statinio naudotojas, sąrašo patvirtinimo“). Šių statinių naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, statinių ar atskirų jų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos nuolatiniai stebėjimai, kasmetinės apžiūros bei dokumentavimas neprivalomas. Kitais atvejais, statinio techniniai prižiūrėtojai turi būti paskirti tiksliai nurodant statinius, kurių techninę priežiūrą jiems pavesta atlikti.

Nors didžiajai daliai žemės ūkio paskirties pastatų techninės priežiūros nuolatinai stebėjimai bei kasmetinės apžiūros nėra privalomos, tačiau pastatų techninė priežiūra privalo būti vykdoma. Tuo labiau, kad pats ūkininkas tai gali pats daryti. Ūkiškas pastatų naudotojas ir taip nuolat rūpinasi savo statiniais, tad nedaug reikia įdėti, kad ta priežiūra, esant poreikiui, kaip draudiminis įvykis užtikrintų pastato naudotojui finansinę naudą ar bent jau turėtų įtakos, kad nebūtų patirtas nuostolis.

Rekomenduojama nusistatyti statinių priežiūros tvarką

Dokumentaciją (žurnalus ir apžiūrų aktus) galima rengti laisva forma. Apžiūrų aktus galite pasipildyti nuotraukomis. Pastatų priežiūros žurnaluose (ar formose) būtinai numatykite vietą įrašui, kur būtų galima trumpai įvertinti apžiūros rezultatus, trumpai įvardinat trūkumus. Vien parašo yra mažai. Net jei ir nėra trūkumų, žodžiu parašykite, pvz., „apžiūrėta, defektų, gedimų ar deformacijų nepastebėta“.

Kokia gi statinių techninės priežiūros nauda?

Ūkininkas (darbdavys) prižiūrėdamas statinius:

  • užtikrina Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus – per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Tai pagrindinis statinio priežiūros tikslas;
  • užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimus darbuotojams;
  • dokumentuodamas statinių priežiūrą, ūkininkas ne tik skatina darbuotojų ūkišką požiūrį į turtą, tvarkos palaikymą, bet ir patys darbuotojai, įsitraukdami į statinių techninės priežiūros vykdymą, jaučia atsakomybę. Be to, kvalifikuoti darbuotojai, turintys žinių ir patirties, nuolat dirbantys konkrečiuose pastatuose, greičiau pamatys statinių problemas nei ūkininkas;
  • esant draudiminiams įvykiams, tarkime, pastato konstrukcijos griūtis, gaisras ar net trečiųjų asmenų piktybinis tam tikrų konstrukcijų suniokojimas – priežiūros dokumentai tikrai vertinga medžiaga tyrimui bei įrodymui, kad priežiūra buvo vykdoma;
  • nelaimingų atsitikimų prevencija – techniškai tvarkingi statiniai, kaip ir technika, mokymas ir instruktavimas lemia darbdavio pagrindinę prievolę – darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės užtikrinimą.

Verta žinoti

Vadovaudamasi Statybos įstatymo bei STR 1.03.07:2017 nuostatomis, rajonų savivaldybės administracijos atlieka statinių naudojimo priežiūrą, tai yra tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo, statinių techninės priežiūros ir naudojimo reikalavimus.

Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis tiek statinių naudojimas pažeidžiant reikalavimus, tiek pačių statinių būklė, kuri galėjo lemti nelaimingą atsitikimą, užtraukia materialinę atsakomybę. Taip pat gresia įspėjimas arba bauda už statinio (jo patalpų) naudojimą pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimą ne pagal paskirtį.