Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Šiais metais šalies ūkiuose neišvengta nelaimingų atsitikimų darbe

LŽŪKT informacija
2015-08-20

Pastaruoju metu šalies ūkiuose pasipylus nelaimėms, Valstybinė darbo inspekcija ragina visas žemės ūkio bendroves bei pavienius ūkininkus, organizuojant bei vykdant darbus nuosekliau instruktuoti darbuotojus, ypač naujai priimtus, akcentuojant galimus rizikos veiksnius (kritimas į kolektyvinėmis priemonėmis neapsaugotas grūdų priėmimo duobes, uždusimas užpylus biriomis medžiagomis, pvz.: grūdais, sėklomis, įrenginių remontas jų neišjungs ir pan.) bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pabrėžtina, kad daugiausia nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta dėl netvarkingos technikos naudojimo – nuo įrenginių judančių dalių nuimtos gamintojo numatytos apsaugos, neleidžiančios patekti darbuotojui į pavojingą zoną; įmonėse nesirūpinama naudojamos technikos būklės kontrole. Darbininkai, paskirti dirbti su žemės ūkio technika, neinstruktuojami saugos ir sveikatos darbe klausimais, nesupažindinami su įrenginio gamintojo nustatytais įrenginio eksploatacijos reikalavimais, neįvertinama profesinė rizika. Be to, ir patys darbuotojai, nežinodami, kaip elgtis, rizikuodami susižaloti imasi darbų, kurių jie nemoka.

Siekiant išvengti sunkių ir mirtinų traumų, būtina įvertinti ankstesnę patirtį. Praėjusiais metais iki rugpjūčio 10 d. įvyko 7 sunkūs ir 3 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe, o per metus atitinkamai 12 ir 6 atvejai. Šiais metais – 4 įvykiai, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai ir 2 darbuotojai mirė. Neatitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų, netvarkingos žemės ūkio technikos naudojimas žemės ūkio bendrovėse arba ūkininkų ūkiuose tapo mirtinų ar sunkių nelaimingų atsitikimų priežastimi.

Svarbu daugiau dėmesio instruktuojant bei apmokant būtina skirti jauniems žmonėms, moksleiviams, dirbantiems pas ūkininkus vasarą, kadangi jie stokoja patirties, įgūdžių, todėl dažnai patenka į nelaimingus atsitikimus darbe – nuskęsta grūdų aruoduose, norijose, juos sužaloja veikiantys įrengimai. Atsižvelgiant į tai, jog daugiausia atsitikimų darbe patiria darbuotojai, dirbantys pirmuosius metus, juos instruktuoti ir prižiūrėti reikia itin atsakingai, ypač atliekant grūdų džiovinimo, sandėliavimo, transportavimo darbus.

Parengta bendradarbiaujant su VDI