Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Saugiai dirbkime ir pagal paslaugų kvitus

Valstybinė darbo inspekcija
2016-04-08

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) gauna nemažai klausimų dėl reikalavimų darbuotojų saugai ir sveikatai gaunant ir teikiant paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus. Dažniausiai teiraujamasi, ar gaunant ir teikiant nurodytas paslaugas taikomi reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Apibendrintai atsakydami, VDI specialistai parengė šią informaciją.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, darbuotojas suprantamas kaip fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą, taip pat asmuo, įgijęs įstatymų nustatytą valstybės tarnautojo statusą ir dirbantis valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Būtent tokiems darbuotojams ir jų darbdaviams taikomi šiame įstatyme įtvirtinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Tuo tarpu gaunant ir teikiant paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus, darbo santykių taip, kaip šie santykiai suprantami Lietuvos Respublikos darbo kodekse, neatsiranda. Tad atitinkamai negali būti taikomi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme įtvirtinti reikalavimai darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. Tačiau tai nereiškia, kad asmenys, teikiantys paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus, bei šių paslaugų gavėjai gali elgtis ir dirbti nesaugiai.

Paslaugas gaunant ir teikiant pagal minėtus kvitus, galioja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad bet kuriuo atveju paslaugų gavėjas turi užtikrinti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, siūlytina, prieš pradedant darbus, aptarti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus bei nustatyti šioje srityje tarpusavio atsakomybę. Paslaugų teikėją – prieš jam pradedant dirbti ir dirbant – paslaugų gavėjas turėtų informuoti apie galimą profesinę riziką darbo vietoje (vietose).

VDI specialistai pataria gaunant ir teikiant paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus laikytis saugos reikalavimų savo bei kitų aplinkinių asmenų sveikatai ir gyvybei apsaugoti. Žinotina, kad, jei darbas bus aplaidžiai organizuotas ir dirbantysis dėl to nukentės, pastarasis gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo civiline tvarka.