Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Plaučiuose nusėdantis kristalinis silicio dioksidas – pavojingas

Valstybinė darbo inspekcija
2018-09-11

Nuotr. LŽŪKT

Paskaičiuota, kad apie 5 milijonai Europos Sąjungos darbuotojų dirba veikiami kristalinio silicio dioksido. Dauguma šių žmonių dirba statybų sektoriuje arba pramonėje gamina plytas, stiklą, cementą ar keramikos gaminius. Šie žmonės dažniausiai dirba mažose, iki 10 darbuotojų įmonėse. Medžiagų, kurios yra plačiai naudojamos pramonėje ir statybų sektoriuje, vienas svarbiausių komponentų yra kristalinis silicio dioksidas. O įkvepiamas plaučiuose nusėdantis kristalinis silicio dioksidas – pavojingas rizikos veiksnys.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Neįmanoma įsivaizduoti namų, pastatytų be plytų, apšiltinimo medžiagų arba gyvenimo be kelių ir kitų transporto infrastruktūros elementų, taip pat buities be stiklo ar keramikos dirbinių.

Kas yra silicio dioksidas?

Silicio dioksidu vadinama grupė mineralų, susidedančių iš silicio ir deguonies, t. y. elementų, kurių Žemės plutoje yra daugiausia. Nors silicio dioksido cheminė formulė paprasta – SiO2, jis egzistuoja įvairių formų. Silicio dioksidas dažniausiai randamas kristalinio būvio, tačiau taip pat būna ir amorfinio (ne kristalinio) būvio. Kristalinis silicio dioksidas yra kietas, chemiškai inertiškas, o jo lydymosi temperatūra yra aukšta. Šios savybės yra labai naudingos naudojant kristalinį silicio dioksidą įvairiose pramonės šakose. Daugybę metų yra žinoma, kad įkvėpus smulkiųjų dulkių, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido, galima pakenkti plaučiams (susirgti silikoze).

Silikozė – viena seniausiai pasaulyje žinomų profesinių ligų

Profesinis kristalinio silicio dioksido poveikis pasireiškia įvairiausiose pramonės šakose: kalnakasyboje, naudingųjų iškasenų gavyboje, apdorojant mineralus (t. y. juos džiovinant, smulkinant, pilstant į maišus), skaldant ir dekoruojant akmenis, liejinių gamyboje, plytų ir plytelių gamyboje, dirbant su kai kuriomis ugniai atspariomis medžiagomis, statyboje (įskaitant darbą su akmeniu, betonu, plytomis ir kai kuriomis izoliacinėmis plokštėmis), statinių restauravime, keramikos pramonėje ir kt. Iš esmės profesinis kristalinio silicio dioksido poveikis gali pasireikšti bet kurioje darbo vietoje, kur darbo aplinkoje susidaro dulkės, kurių sudėtyje yra įkvepiamo plaučiuose nusėdančio kristalinio silicio dioksido. Nagrinėjant dulkių frakcijas, svarbiausios yra šios trys: įkvepiamų gerklose nusėdančių, įkvepiamų bronchuose nusėdančių ir įkvepiamų plaučiuose nusėdančių dulkių frakcijos. Kristalinio silicio dioksido atveju didžiausią susirūpinimą dėl savo galimo poveikio žmonių sveikatai kelia įkvepiamų plaučiuose nusėdančių dulkių frakcija. Ši dulkių frakcija – tai ore esančių teršalų dalis, kuri prasiskverbia į plaučių alveolinę (dujų mainų) sritį. Įkvepiamų plaučiuose nusėdančių dulkių dalelės yra tokios smulkios, kad jų negalima pamatyti plika akimi. Darbo aplinkoje kur oras nuolat juda ir netiekiamas grynas oras, įkvepiamos plaučiuose nusėdančios dulkės ore gali išlikti ištisas dienas. Lietuvos higienos normoje HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ yra nustatyta darbo aplinkos oro kvarco, silicio dioksido atmainos, alveolinės frakcijos profesinio poveikio ribinė vertė – 0,1 mg/m³.

Įkvepiamo plaučiuose nusėdančio kristalinio silicio dioksido poveikis sveikatai

Žmonės darbe retai patiria gryno kristalinio silicio dioksido poveikį. Dažniausiai darbo vietoje įkvepiamos dulkės – kristalinio silicio dioksido ir kitų medžiagų mišinys. Poveikis konkrečiam žmogui priklauso nuo:

- dulkių pobūdžio (t. y. dalelių dydžio ir jų paviršiaus cheminių savybių);
- kristalinio silicio dioksido kiekio dulkių sudėtyje;
- dulkių frakcijos; - poveikio asmeniui masto ir pobūdžio (trukmės, dažnumo ir intensyvumo, kuriam įtakos gali turėti darbo metodai);
- asmeninių fiziologinių savybių;
- rūkymo įpročių.

Įkvepiamas plaučiuose nusėdantis kristalinis silicio dioksidas gali tapti pavojingų ligų priežastimi:

 • silikozė;
 • lėtinė obstrukcinė plaučių liga;
 • plaučių vėžys;
 • kiti sveikatos sutrikimai.

Pagrindinis įkvepiamo plaučiuose nusėdančio kristalinio silicio dioksido poveikio žmonėms padarinys yra silikozė. Taip pat yra pakankamai duomenų leidžiančių daryti išvadą, kad žmonėms, sergantiems silikoze, plaučių vėžio rizika yra didesnė, todėl silikozės prevencija taip pat padeda sumažinti plaučių vėžio riziką. Vis dėlto su kristalinio silicio dioksido dulkių poveikiu susijusią riziką sveikatai galima kontroliuoti ir, naudojant tinkamas priemones, sumažinti arba visai pašalinti, tiesiog reikia įvertinti riziką ir imtis atitinkamų veiksmų.

Bendrieji patarimai kristalinio silicio dioksido poveikio prevencijai gerinti:

 • Pakeitimas: atsižvelgdami į ekonominius, techninius ir mokslinius aspektus pakeiskite procesą, kurio metu susidaro dulkės, procesu, kurio metu dulkių susidarytų mažiau, pvz., sausą procesą pakeiskite šlapiu, arba rankinį – automatizuotu.
 • Gera gamybos organizavimo ir valdymo praktika:

- kiekvienam darbuotojui nustatykite pareigas, konkrečius uždavinius ir atsakomybę už atliktą darbą; - užtikrinkite, kad kristalinio silicio dioksido poveikyje nebūtų darbuotojų, kuriems tai yra nėra neišvengiama būtinybė; - taikykite technines naujoves; - užtikrinkite tinkamą darbų vykdymo kontrolę.

 • Darbo būdas:

- nustatykite saugaus darbo procedūras;
- detaliai aprašykite technologinius procesus;
- nedelsiant šalinkite taršos šaltinius.

 • Techninės kontrolės priemonių taikymas:
 • naudokite dulkių šalinimo sistemas, pvz., dulkių nusodinimas vandeniu, garais, purškiant vandens ir oro smulkų mišinį;
 • naudokite dulkių surinkimą pvz., ciklonais, rankoviniais filtrais, elektrostatiniais dulkėgaudžiais, dulkių siurbliais;
 • naudokite izoliavimo metodus, pvz., į darbo zonas, kur būna darbuotojai, tiekiant gryną orą.
 • Apsaugos priemonės:

- stenkitės laikytis kolektyvinių saugos priemonių prioriteto prieš asmenines apsaugos priemones principo, užtikrinkite švarią darbo aplinką;
- esant būtinybei aprūpinkite darbuotojus apsauginiais rūbais ir tinkamomis kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, efektyviai apsaugančiomis nuo kristalinio silicio dioksido (atkreipkite dėmesį į respiratorių filtrų efektyvumą).

 • Švietimas:surenkite darbuotojams atitinkamus mokymus sveikatos ir saugos darbe klausimais, informuokite ir instruktuokite apie rizikos veiksnius ir jų prevenciją konkrečioje darbo vietoje ar atliekant konkretų darbą.

Daugiau informacijos galima rasti NEPSI tinklalapyje https://www.nepsi.eu/lt.