Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Pirmąjį pusmetį nelegalių darbuotojų nustatyta daugiau

Valstybinė darbo inspekcija
2015-07-27

Per pirmąjį šių metų pusmetį Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inspektoriai dėl galimo nelegalaus darbo atliko beveik 4 tūkst. tikrinimų ir nustatė 662 neteisėtai dirbusius asmenis (2014 m. – 621 asmenį); dėl šio pažeidimo teismams nagrinėti perduota 170 administracinių teisės pažeidimų protokolų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pažeidėjai ir neigė, ir gailėjosi. Išnagrinėję bylas pagal darbo inspektorių perduotus protokolus, teismai šiais metais skyrė apie 126 tūkst. eurų baudų, tarp kurių fiziniams asmenims, naudojusiems nelegalų darbą, skirtos po 1,8 tūkst. eurų, po 3,5 tūkst. eurų ir pan. baudos. Teismų nutarimuose atsispindi gana įvairūs pažeidėjų savo poelgio vertinimai: vieni nuoširdžiai gailėjosi, antri – neigė nelegalaus darbo faktus, bet tuo pačiu aiškino, kad įforminti sutarčių nenorėjo dėl didesnių įsipareigojimų, treti pripažino, kad žinojo apie įstatymų reikalavimus sudaryti darbo sutartis ir pranešti Sodrai, bet nežinojo apie pažeidimo padarinius, dar kiti – tiesiog apgaudinėjo nelegaliai dirbusius...

Atkakliausias pažeidėjas – UAB „Arctic Fishing“ vadovas. UAB „Arctic Fishing“ direktoriui G. G. praėjusių metų rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai, kadangi jis neužtikrino, jog 26 asmenys – šiai įmonei priklausančio žvejybinio laivo „Karalius“ įgulos nariai – pradėtų dirbti tik pranešus Sodros skyriui apie jų darbo pradžią ne vėliau kaip vieną dieną iki numatytos darbo pradžios. Lapkričio mėnesį tam pačiam asmeniui vėl surašytas vienas protokolas dėl analogiško pažeidimo laive „Jūros vilkas“ – dėl 29 šios įgulos narių. Minėtų protokolų istorija persikėlė į šiuos metus: pagal šiuos protokolus išnagrinėję bylas teismai skyrė direktoriui iš viso 47740 eurų baudų. Tačiau tuo istorija nesibaigė. Šių metų gegužės mėnesį surašytas dar vienas protokolas dėl 23 užsienio valstybių piliečių ar asmenų be pilietybės, galimai įdarbintų nesilaikant jiems norminių teisės aktų nustatytos įsidarbinimo tvarkos, galimo nelegalaus darbo – tame pačiame laive „Karalius“.

Keitėsi nustatomo nelegalaus darbo sektoriai. Dažniausiai nelegalaus darbo prevencijai tikrinta statybose, kaip rizikingiausiame šiuo požiūriu sektoriuje. Čia nustatyta ir daugiausia nelegaliai dirbančių asmenų – jie sudaro beveik pusę visų nustatytųjų (šiek tiek daugiau nei pernai tuo pačiu metu); iki kone 15 proc. išaugo nustatytų nelegalų, dirbusių žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonėse, dalis (pernai I pusmetį ji sudarė per 8 proc.), užtat nuo buvusių beveik 12 proc. iki 8 proc. sumažėjo nustatytų nelegalių darbuotojų dalis apdirbamojoje gamyboje, kone perpus – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje. Nustatyto nelegalaus darbo procentais, kaip ir įprasta, išsiskiria didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto įmonės. Iš visų nustatytų neteisėtai dirbusių asmenų 49 buvo užsieniečiai, 2 asmenys – iki 18 metų.

Už ūkinės-komercinės veiklos pažeidimus (darbas neįsigijus verslo liudijimo, neįregistravus individualios veiklos) darbo inspektoriai surašė protokolus ir skyrė baudas apie 300 atvejų.

Darbo laiko pažeidimai – dažniausi. Šiemet darbo ir poilsio laiko organizavimo pažeidimų nustatyta šiek tiek mažiau nei pernai – atitinkamai 342 atvejai ir 408 atvejai. Tačiau jų dalis visų nustatytų darbo įstatymų pažeidimų atvejų skaičiuje išaugo beveik dešimtadaliu ir šiemet sudaro beveik 98 procentus, t. y. absoliučią daugumą darbo įstatymų pažeidimų sudaro darbo ir poilsio laiko organizavimo pažeidimai.

Tikrinimo pirmenybė – rizikingai veiklai. „Atsižvelgdami, kad didžiausia nelegalaus darbo ir neregistruotos veiklos rizika išlieka dirbant statybose, ruošiant medieną, atliekant viešojo maitinimo darbus, dirbant didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, tikrindami šioms veiklos sritims ir toliau teiksime pirmenybę, – pabrėžia Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Gintaras Čepas, – taip pat ypatingą dėmesį skirsime darbo ir poilsio režimų pažeidimų nustatymui ir prevencijai.“

Išsamesnė informacija – VDI Komunikacijos skyriaus vedėja Gabrielė Banaitytė, tel. (8 5) 213 9753