Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Per devynis mėnesius darbe prarastos 29 žmonių gyvybės

Valstybinė darbo inspekcija
2017-10-17

Išankstiniais duomenimis, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) per šių metų devynis mėnesius gavo 29 pranešimus apie įvykius, dėl kurių darbuotojai mirė darbe. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu buvo gauti 35 pranešimai dėl darbo vietoje žuvusių žmonių. Sunkias traumas šiais metais darbe patyrė 103 darbuotojai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

„Matome, nors ir nežymų, situacijos gerėjimą. Tačiau kai kurie sektoriai ir darbai išlaiko savo rizikingumą. Pavojingiausiais darbais nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti išlieka sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo, statybos remonto, miško kirtimo darbai. Atliekant šiuos darbus šalyje per 9 mėnesius įvyko pusė mirtinų ir kiek mažiau nei pusė sunkių nelaimingų atsitikimų. Tiesa, lyginant 2016 m. tris ketvirčius su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius – 7 atvejais – ženkliai sumažėjo apdirbamosios gamybos įmonėse“, – saugos darbe situaciją Lietuvos įmonėse komentavo VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas.

S. Balčiūnas atkreipia dėmesį, kad didesnį darbo stažą įmonėje turintiems darbuotojams nelaimingi atsitikimai įvyksta žymiai rečiau. O trečdalis mirtinų ir ištirtų sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų.

Dažniausiai mirtini nelaimingi atsitikimai per šių metų tris ketvirčius nutiko užkritus/užgriuvus kroviniams ar birioms medžiagoms bei eismo įvykių metu. Penktadalis atvejų nutiko darbuotojams nukritus iš aukščio. Sunkius pakenkimus sveikatai darbuotojai patyrė nugriuvę. 3 mirtini ir 3 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe įvyko neblaiviems darbuotojams.

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis, nustatyta, kad daugiau nei trečdalis ištirtų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko dėl netinkamo darbų organizavimo bei įmonėje nepakankamos saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės. Dažnai, atlikdami darbus, darbuotojai patys nesilaikė vadovų duotų nurodymų ar sąmoningai rizikavo savo sveikata ir gyvybe.

„Pastebime, kad kai kuriose įmonėse darbuotojai vis dar tik teoriškai supažindinami su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Darbuotojai nėra tinkamai apmokomi ir instruktuojami, o taip pat netinkamai įrengiamos ir darbo vietos, apsaugos priemonės“, – dažniausias sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų priežastis vardino S. Balčiūnas.

Į pagalbą – LŽŪKT specialistai

Žemės ūkis yra viena iš pavojingiausių ekonominės veiklos sričių. Nelaimingi atsitikimai čia įvyksta ne tik dėl netvarkingos technikos, bet ir dėl darbuotojų mokymo stokos, jų neteisingų veiksmų.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Darbų saugos grupės specialistai gali įvertinti Jūsų ūkio situaciją ir patarti, ką reikėtų padaryti, kad ūkis atitiktų visus darbų saugos reikalavimus. LŽŪKT specialistai atlieka visas darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas: parengia privalomus vidinius norminius dokumentus (instrukcijas, įsakymus, pareiginius nuostatus ir kt.), instruktuoja darbuotojus, dalyvauja nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir konsultuoja visais rūpimais darbų saugos klausimais. Taip pat atlieka tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą.

Naudodamiesi specialistų paslaugomis, galėsite būti ramūs, kad siekdami apsaugoti darbuotojus padarėte viską, kas įmanoma. Kiekvienas darbdavys, kuris laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, patiria mažiau įtampos ir išlaidų: sumažėja rizika darbo vietose, darbuotojų kaita, nedarbingumas, rečiau įvyksta nelaimingų atsitikimų. Kreipkitės.