Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Norintiems mokytis ir atestuotis dirbti DSS specialistu

Valstybinė darbo inspekcija
2016-05-10

Įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros (toliau – įmonės) vadovų, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies teikėjų, profesinio mokymo teikėjų dėmesiui!

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) informuoja, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ bei dėl šio įsakymo 1.1.2 punkto pakeitimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. A1-199 (toliau – Įsakymas).

Nuo 2016 m. gegužės 1 d., vadovaujantis nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ar fiziniai asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį (toliau – DSS specialistai), turi turėti: aukštąjį universitetinį išsilavinimą pagal specialias darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programas arba aukštąjį universitetinį, ar aukštąjį koleginį išsilavinimą, arba jam prilygintą išsilavinimą ir mokyklos ar mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu konkrečios (konkrečių) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įmonėse.

Atsisakyta nuostatos, kad asmenys, norintys mokytis ir atestuotis dirbti DSS specialistu, turi turėti technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

Profesinio mokymo teikėjų dėmesiui

Šiuo metu Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymo programose (valstybiniai kodai 560086205, 560086206, 560086209) ir AIKOS informacinėje sistemoje šiems specialistams yra įrašyti reikalavimai kvalifikacijai – įgyta technologijos mokslų srities kvalifikacija. Nors šiose mokymo programose ir informacinėje sistemoje dar nėra pakeisti reikalavimai kvalifikacijai, priimant asmenis mokytis pagal šias mokymo programas, siūlome vadovautis Įsakyme nustatytais reikalavimais išsilavinimui.