Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Netapkite gaisrų aukų statistikos dalimi

Giedrė Eimontienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Darbų saugos skyriaus vadovė
2018-08-23

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Gaisrų statistika Lietuvoje negailestinga: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, pernai kilo 9 tūkst. 394 gaisrai. Jie neaplenkia ir ūkininkų ūkių: sudega ne tik javų kombainai, šienapjovės, presai, kita žemės ūkio technika, bet ir ūkiniai pastatai, sodybos, aplink esantys laukai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Užsiliepsnojus javų nuėmimo kombainui ar kitai javapjūtės technikai, patiriami nemaži nuostoliai, juk sudega ne tik žemės ūkio technika, žolė ar javų laukas, bet atsiranda pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai.

Dažniausiai žemės ūkio technika dega dėl netvarkingos kuro tiekimo sistemos, neapsaugotų besisukančių mechanizmų, senos arba pažeistos įrangos. Gaisro priežastimi tampa trumpas elektros laidų jungimasis, išlekiančios iš variklio išmetimo vamzdžio kibirkštys, ant velenų ir kitų kombaino mechanizmų apsivynioję šiaudai, į besisukančių būgnų mechanizmus patenkantys pašaliniai kieti daiktai. Gaisro priežastimi būna ir neatsargus elgesys su degtukais, rūkymas, neatsakingai sukurtas laužas. Žmonės, nepagalvoję ir neatsakingai sukūrę laužą, nebepajėgdami jo užgesinti, tampa gaisrų aukomis.

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių laikytis privalo visi

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos teritorijoje esantys žmonės. Reikalavimų yra nemažai, tačiau kai kuriuos iš jų pravartu prisiminti:

 • Gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai privalo gyvenamose patalpose įrengti autonominius dūmų signalizatorius, išskyrus atvejus, kai gyvenamosiose patalpose įrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
 • Laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų, degių konstrukcijų statinių ir degių medžiagų sandėliavimo vietų. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti.
 • Kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius, ugniakurus naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.
 • 5 m spinduliu nuo ugnies darbų atlikimo vietos esančios konstrukcijos ar medžiagos, kurios gali užsidegti, turi būti pašalintos arba patikimai apsaugotos. Taip pat reikia imtis priemonių, kad kibirkštys nepatektų ant žemiau esančių degių konstrukcijų.
 • Draudžiama degias medžiagas ir tarą sandėliuoti ant rampų ir prie įmonės, įstaigos, organizacijos pastatų arčiau kaip 2 m.
 • Atstumas nuo lauke laikomų pašarų ar šiaudų kūgio iki elektros tiekimo oro linijos turi būti ne mažesnis kaip 15 m, iki kelių – 20 m, iki pastatų – 15 m.
 • Medienos pjuvenos, skiedros, biokuras gali būti sandėliuojami kietojo kuro aikštelėse krūvomis ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, pagrindo plotis – 12 m, o praeigos tarp jų – ne siauresnės kaip 4 m.
 • Naudojamoje technikoje turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės – kombainuose turi būti ne mažiau kaip 2 po 4 kg (l) talpos gesintuvai ir nedegus audeklas, kitoje žemės ūkio technikoje – 2 po 2 kg (l) arba 1 po 4 kg (l) talpos gesintuvai su galiojančia patikros žyme.
 • Gamybos ir sandėliavimo paskirties Cg kategorijos 400 m2 ploto patalpose turi būti ne mažiau kaip 3x 4 kg (l) ar 2 x 6 kg (l) gesintuvai.

Gaisrai įsiplieskia labai greitai – todėl jų gesinimui turi būti pasiruošę visi. Ūkio vadovai turi pagalvoti ir investuoti į priešgaisrinės saugos užtikrinimą ūkyje, darbuotojai turi būti instruktuoti ir apmokyti, kaip elgtis gaisro metu, mokėti naudotis gesintuvais ir žinoti priešgaisrinės saugos reikalavimus. Administracinių nusižengimų kodekse numatyta bauda už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas:

 • asmenims – nuo 20 iki 70 eurų,
 • juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 580 eurų.

Jums padės specialistai

Netapkite gaisrų aukų statistikos dalimi. Nelaimingi atsitikimai žemės ūkyje įvyksta ne tik dėl netvarkingos technikos, bet ir dėl darbuotojų mokymo stokos, jų neteisingų veiksmų. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) darbų saugos specialistai gali įvertinti ūkio situaciją ir patarti, ką reikėtų padaryti, kad ūkis atitiktų visus darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

NAUJIENA: kviečiame mokytis nuotoliniu būdu pagal „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti“ priešgaisrinės saugos mokymo programą. Kreipkitės.