Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Nepilnamečių darbas vasarą: ką turi žinoti verslas ir tėvai?

2024-07-09

Vasaros atostogos – metas, kai daugelis moksleivių ir studentų ieško laikino darbo, siekdami įgyti patirties, užsidirbti pinigų ir praleisti laiką produktyviai. Nepilnamečių darbas vasarą tampa vis populiaresnis. Apie tai, ką turi žinoti nepilnamečius į darbą priimantis verslas ir išleidžiantys juos dirbti tėvai, primena advokatų profesinės bendrijos AVOCAD partneris, advokatas Laurynas Staniulis.

Pasak advokato, Lietuvos teisės aktai griežtai apibrėžia nepilnamečių darbo sąlygas ir siekia užtikrinti, kad jų darbo aplinka būtų saugi, o darbo laikas - protingai ribojamas. Tai būtina siekiant apsaugoti jaunų žmonių sveikatą ir vystymąsi. Darbdaviai, siūlantys laikinus darbus nepilnamečiams, turi laikytis griežtų taisyklių ir reikalavimų, kad užtikrintų, jog darbo patirtis būtų ne tik naudinga, bet ir nekenksminga.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Ką privaloma numatyti darbo sutartyje?

Terminuotos darbo sutartys yra populiarus būdas įdarbinti nepilnamečius vasaros laikotarpiu. Šios sutartys paprastai sudaromos ribotam laikotarpiui ir numato konkrečias darbo sąlygas bei trukmę. Lietuvos įstatymai numato, kad nepilnamečiai gali dirbti nuo 14 metų amžiaus, tačiau jų darbo laikas ir pobūdis yra griežtai reguliuojami. Pavyzdžiui, nepilnamečiai gali dirbti ne ilgiau kaip 7 valandas per dieną ir 35 valandas per savaitę, o darbo pobūdis turi būti lengvas ir nesukelti pavojaus sveikatai.

Darbo sutartyje turi būti aiškiai nurodyta darbo trukmė, darbo užmokestis, pareigos ir darbo sąlygos. Taip pat svarbu, kad darbdavys užtikrintų saugią darbo aplinką ir suteiktų visą reikalingą informaciją bei mokymus apie darbo saugą.

Beje, advokatas atkreipia dėmesį į tai, kad nepilnamečiams nuo 14 iki 16 metų reikalingas vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo raštiškas sutikimas. Darbdaviui privaloma pateikti sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą. Mokslo metų laikotarpiu nuo 14-16 metų nepilnamečiams reikia ne tik tėvų, bet ir mokyklos, kurioje mokosi vaikas, raštiškas sutikimas. Nuo 16 metu - nei to, nei to sutikimo nebereikia.

Reglamentavimas ir apsauga

Nepilnamečių darbo reglamentavimas nustatytas Darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, kurie detaliai apibrėžia darbo sąlygas, darbo laiką ir užtikrina, kad darbo sąlygos atitiktų saugos ir sveikatos reikalavimus. Darbdaviai, nesilaikantys šių reikalavimų, gali susidurti su rimtomis pasekmėmis, įskaitant baudas ir kitus teisinius veiksmus. Valstybinė darbo inspekcija atlieka reguliarius patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad darbdaviai laikytųsi visų teisės aktų nuostatų ir kad nepilnamečių darbui būtų sudarytos tinkamos sąlygos. Be to, nepilnamečiai ir jų tėvai turi teisę kreiptis į darbo inspekciją ar kitas atsakingas institucijas, jei mano, kad darbo sąlygos yra netinkamos ar pažeidžiamos jų teisės.

Ko negali dirbti nepilnamečiai?

Advokatas Laurynas Staniulis pabrėžia, kad galioja bendra norma, jog vaikų darbas draudžiamas, išskyrus jų fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus, neturinčius neigiamo poveikio vaiko saugai, sveikatai, fizinei, psichinei, moralinei ar socialinei raidai. Pavyzdžiui, jiems neleidžiama dirbti darbų, susijusių su alkoholiu.

Priimdamas į nepilnamečius į darbą ir sudarydamas jiems saugias ir sveikas darbo sąlygas, darbdavys privalo žinoti, kad šiems asmenims draudžiami dirbti sveikatai kenksmingi, pavojingi darbai.

Svarbu ir įsiminti, kokia yra vaikų, dirbančių lengvus darbus, darbo laiko trukmė. Mokslo metų laiku nepilnamečiai iki 16 metų gali dirbti iki 6 val. per dieną, 30 val. per savaitę. Mokslo metais – iki 12 val. per savaitę. Tuo tarpu paaugliai nuo 16 metų gali dirbti ne ilgiau kaip 8 val. per dieną ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę.

Nepilnamečių darbas vasarą gali būti puiki galimybė įgyti vertingos darbo patirties, tačiau būtina užtikrinti, kad šis procesas būtų reguliuojamas ir saugus. Tik taip galima garantuoti, kad jaunimas galės išnaudoti savo potencialą ir pasiruošti ateities karjerai be žalos jų sveikatai ar mokymuisi.

BNS: AVOCAD, Advokatų profesinė bendrijos pranešimas