Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Neįgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai gali brangiai kainuoti

LŽŪKT informacija
2020-08-21

Šiais metais Valstybinė darbo inspekcija (VDI), atlikusi patikrinimus, nustatė beveik 1500 pažeidimų ir už juos skyrė daugiau nei 160 tūkst. eurų baudų. Didžiausia bauda – per 12 tūkst. eurų – skirta už nelegalų darbą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Daugiausia pažeidimų per šių metų pirmąjį pusmetį užfiksuota dėl darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymo – daugiau nei 1000. Iš jų dažniausiai nustatyti pažeidimai susiję su netinkama darbuotojų saugos ir sveikatos vidine kontrole įmonėje (22 proc.), netinkamu darbo vietų įrengimu (22 proc.), netinkamai vykdomu darbuotojų instruktavimu (10 proc.), dėl nesaugių darbo priemonių (9 proc.), dėl darbuotojų neaprūpinimo saugos ir sveikatos priemonėmis (6 proc.). Kaip rodo nelaimingų atsitikimų darbe tyrimai, minėti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimai yra dažnos žūčių ir sunkių susižalojimų darbe priežastys. Apie pusę mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe lėmėdarbdavio neįgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai.

Padėti darbdaviui įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus pasirengę Konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistai. Atvykę į ūkį ar įmonę, jie įvertins situaciją ir patars, ką reikėtų padaryti, kad ūkis ar įmonė atitiktų visus darbų saugos reikalavimus. Specialistai parengs privalomus vidinius norminius dokumentus (instrukcijas, įsakymus, pareiginius nuostatus ir kt.), instruktuos darbuotojus, dalyvaus nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir suteiks konsultacijų visais rūpimais darbų saugos klausimais. Taip pat specialistai atlieka tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą. Reikia pagalbos? Kviečiame kreiptis.

Parengta pagal VDI, LŽŪKT informaciją