Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Kviečiama teikti paraiškas Europos gerosios praktikos apdovanojimams

Valstybinė darbo inspekcija
2019-01-06

©LŽŪKT

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) kviečia dalyvauti 14 kartą rengiamuose Saugių darbo vietų kampanijos darbuotojų saugos ir sveikatos gerosios praktikos apdovanojimuose. Konkurso, kuris yra 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanijos „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ dalis, tikslas – pripažinti organizacijas, kurios darbo vietoje valdydamos pavojingas medžiagas išskirtinai ir naujoviškai prisideda prie darbuotojų saugos ir sveikatos kultūros.

Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) kartu su valstybėmis narėmis per savo saugių darbo vietų kampanijas rengia Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimus. Apdovanojimai padeda atskleisti gerų saugos ir sveikatos darbe rezultatų naudą ir yra vienas iš būdų skleisti ir skatinti gerąją praktiką visoje Europoje.
Konkretus 2018–2019 m. saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimų tikslas – atkreipti dėmesį į geriausius pavyzdžius, kaip organizacijos efektyviai valdo pavojingų medžiagų darbo vietoje keliamą riziką. EU-OSHA ieško pavyzdžių, kuriais būtų perteikiamas visapusiškas požiūris į darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) valdymą ir realiai pagerinamas pavojingų medžiagų naudojimas ir tvarkymas, taip užtikrinant saugias ir sveikas darbo sąlygas. Vertinimo komisija taip pat žiūrės, ar intervencijos priemonėsyra tvarios ir perduodamos.
Apdovanojimai bus įteikti 2019 m. lapkritį vyksiančioje ceremonijoje. Taip pat bus įvertinti visų dalyvavusių organizacijų pasiekimai. Išsami informacija apie visus pavyzdžius, už kuriuos skiriami apdovanojimai bei pagyrimai, bus pateikta leidinyje, kuris bus išplatintas visoje Europoje ir pristatomas EU-OSHA interneto svetainėje.

Kokius gerosios praktikos pavyzdžius galima teikti?

Paraiškose galima teikti visus realius pavyzdžius, susijusius su veiksmingu ir efektyviu DSS valdymu tvarkant ir naudojant pavojingas medžiagas. Paraiškose turėtų būti aiškiai apibūdinta, kaip geros valdymo priemonės praktiškai įgyvendinamos darbo vietoje ir ko pasiekta, įskaitant tokius aspektus:
• kaip buvo užtikrintas išsamus ir veiksmingas rizikos vertinimas, kuriame numatyti visi rizikos veiksniai, kylantys visoms darbuotojų grupėms;
• kaip buvo taikomas pagrindinis prevencijos hierarchijos principas ir kaip priemonės padėjo pašalinti arba gerokai sumažinti pavojingų medžiagų poveikį darbuotojams, įskaitant, jei įmanoma, sąnaudas ir naudą;
• informuotumo didinimo ir prevencijos kultūros skatinimo būdus;

Kas turėtų būti nurodyta paraiškoje?

Trišalė vertinimo komisija vertins tokius aspektus:
• visapusiškas požiūris į darbuotojų saugą ir sveikatą;
• realūs ir įrodomi darbuotojų saugos ir sveikatos pagerinimai, susiję su pavojingomis medžiagomis;
• pirmenybė kolektyvinėms priemonėms, o ne intervenciniams veiksmams, kuriais susitelkiama į atskirą asmenį;
• veiksmingas darbuotojų ir jų atstovų įtraukimas bei dalyvavimas;
• įgyvendintų priemonių ilgalaikis tvarumas;
• galimybė tai pritaikyti kitose darbo vietose (kitose valstybėse narėse, kituose sektoriuose ir skirtingo dydžio įmonėse);
• savalaikiškumas (intervencinė priemonė turėtų būti pradėta taikyti neseniai arba neturėtų būti plačiai žinoma).

Be to, intervencinė priemonė turėtų atitikti arba viršyti dabartinius teisės aktų valstybės narės, kurioje ji įgyvendinama, reikalavimus. Komercinės paskirties produktai, priemonės ir paslaugos konkurse nebus svarstomi.
Apsilankykite EU-OSHA interneto svetainėje. Joje rasite gerosios praktikos pavyzdžius, kurie buvo apdovanoti ankstesniais metais.

Kaip dalyvauti?

Pirmiausia visas paraiškas nacionaliniu lygmeniu įvertina EU-OSHA ryšių punktų tinklas (Lietuvoje – Valstybinė darbo inspekcija). Tuomet nacionalinio konkurso nugalėtojai gali dalyvauti visos Europos konkurse, kurio metu išrenkami bendro konkurso nugalėtojai.
Daugiau informacijos apie tai, kaip dalyvauti konkurse, kaip pildyti paraiškos formą jūs galite gauti nacionaliniame EU-OSHA ryšių punkte.
Lietuvoje adresu: Algirdo g. 19 – 103 kab., Vilnius; e. paštu: [email protected] arba tel.: (8 5) 2651628.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas Lietuvoje yra 2019 m. vasario 5 d.
Paraiškos priimamos e.paštu: nerita.sot@vdi.lt.

Paraiškos formą galima parsisiųsti čia

REKOMENDUOJAME PASKAITYTI

Kancerogenai žemės ūkyje – kraupi statistika. Nauji iššūkiai ir ligos

Dirbant su augalų apsaugos produktais: ką žinoti ir mokėti

Asbestas. Faktai

Benzenas. Faktai

Dyzelinio variklio išmetamosios dujos. Faktai

VAIZDO REPORTAŽAS

Žemės ūkis. Saugus darbas su pavojingomis medžiagomis