Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Dyzelinio variklio išmetamosios dujos. Faktai

Valstybinė darbo inspekcija
2019-01-02

© LŽŪKT nuotr.

Atliktų tyrimų duomenimis, vėžys yra pagrindinė mirčių, susijusių su profesine veikla, priežastis. Europos Sąjungoje dėl jo kasmet miršta daugiau nei 100 000 žmonių. Šių mirčių pagrindinis veiksnys yra kancerogenų (vėžį sukeliančių medžiagų) poveikis darbo vietoje.Šešios Europos organizacijos (Austrijos darbo, socialinių reikalų ir vartotojų apsaugos ministerija, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, Europos Komisija, Europos darbdavių organizacija „Business Europe“, Europos profesinių sąjungų konfederacija ir Olandijos socialinių reikalų ir užimtumo ministerija) ėmėsi iniciatyvos parengti veiksmų programą, kurią pavadino „ES su kancerogenais susijusių veiksmų gairės“ (angl. Roadmap on carcinogens). Vykdant šią iniciatyvą parengtos 10 atmintinių apie 10 kancerogeninių medžiagų poveikį. Trečioji atmintinė – apiedyzelinio variklio išmetamąsias dujas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tyrimai rodo, kad Europoje daugiau nei 3,6 milijono darbuotojų būna dyzelinių variklių išmetamųjų dujų, viršijančių miestuose nustatytas ribines vertes, poveikyje. Paskaičiuota, kad dėl dyzelinių variklių išmetamų dujų poveikio ES kasmet nustatoma beveik 4700 plaučių vėžio atvejų ir daugiau kaip 4200 mirčių. Darbuotojams, kurie nuolat dirba dyzelinių variklių išmetamų dujų poveikyje, pavojus susirgti plaučių vėžiu padidėja iki 40 proc. Dyzelinių variklių išmetamąsias dujas Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) priskiria 1-os grupės kancerogenams. Tai reiškia, jos yra laikomos aiškia vėžio priežastimi.

Kur yra rizika

Dyzeliniai varikliai, kaip energijos šaltinis, yra įvairiose transporto priemonėse, įrenginiuose ir mašinose, naudojamose daugelyje pramonės šakų: kasyboje, transporte, statyboje, žemės ūkyje, laivyboje ir gamybos procesuose. Dyzelinių variklių išmetamų dujų poveikyje gali dirbti įvairių profesijų darbuotojai: mechanikai autobusų ir sunkvežimių remonto įmonėse, sunkvežimių vairuotojai, gaisrininkai, statybininkai, krautuvų vairuotojai, taip pat darbuotojai, prižiūrintys stacionarius energijos šaltinius (tokius kaip kompresoriai, generatoriai), pakraunantys ir iškraunantys laivus ar lėktuvus, kelininkai ir kt.

Daugiau apie medžiagą

Dyzelinių variklių išmetamosios dujos yra sudėtingas dujų, garų, skysčių, aerozolių ir kietųjų dalelių, susidarančių deginant dyzelinius degalus, mišinys. Mišinio sudėtis priklauso nuo variklio, degalų ir veikimo sąlygų. Išmetamosiose dujose yra palyginti daug suodžių dalelių (kur kas daugiau nei benzino garuose), taip pat keletas kancerogeninių medžiagų.

Kokie simptomai gali pasireikšti

Trumpalaikis poveikis gali sukelti akių, nosies, gerklės ir plaučių dirginimą. Ilgalaikis poveikis – padidinti lėtinių kvėpavimo takų ir plaučių vėžio atsiradimo riziką. Latentinis periodas tarp ekspozicijos ir plaučių vėžio trunka 10–20 metų.

Ką jūs galite padaryti

Atlikite tinkamą dyzelinių variklių išmetamų dujų poveikio savo darbuotojams rizikos vertinimą. Ar dyzelinių variklių išmetamos dujos patenka į uždaras patalpas, pvz., garažus? Ar taikomos prevencinės priemonės? Ar darbuotojai praneša apie sudirgusias akis ar plaučius?

Siekiant sumažinti ir kontroliuoti poveikį, geriausiai naudoti kito tipo variklius, taip pat svarbu įrengti efektyvias vėdinimo sistemas ir tinkamai prižiūrėti variklius. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės, skirtos apsaugoti darbuotojus nuo kenksmingų dulkių, dūmų, garų ar dujų įkvėpimo, turėtų būti naudojamos tik kaip kraštutinė priemonė. Tačiau tam tikrose darbo vietose ar tam tikroms darbinėms užduotims atlikti šios ar kitos asmeninės priemonės gali būti vienintelis praktiškas sprendimas.

Rekomenduojame paskaityti

Benzenas. Faktai

Asbestas. Faktai

Dirbant su augalų apsaugos produktais: ką žinoti ir mokėti

Kancerogenai žemės ūkyje – kraupi statistika. Nauji iššūkiai ir ligos

Rekomenduojame pažiūrėti videoreportažą

Žemės ūkis. Saugus darbas su pavojingomis medžiagomis

References: OSHA, EU-OSHA, HSE, IARC