Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Dirbantiems karantino metu privalu užtikrinti saugią darbo aplinką

Valstybinė darbo inspekcija
2020-04-21

Nuo karantino pradžios į Valstybinę darbo inspekciją (VDI) konsultacijų telefonais vien tik darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kreipėsi daugiau nei 2000 asmenų. Dėl galimai nepakankamų darbdavių veiksmų, užtikrinant saugias darbo sąlygas karantino laikotarpiu pateikta per 100 darbuotojų skundų ir pranešimų. Skirtingų sektorių darbdaviams ir darbuotojams VDI yra parengusi rekomendacijas, kaip pandemijos metu užtikrinti žmonių saugumą ir sveikatą darbe.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Daugiau nei pusė besikreipusiųjų į VDI karantino metu buvo darbuotojai, kuriems susirūpinimą kėlė nepakankami darbdavių veiksmai, organizuojant darbą ar aprūpinant prevencijos priemonėmis, mažinančiomis tikimybę užsikrėsti COVID-19 virusu. Taip pat dažnai teirautasi dėl teisės darbuotojui atsisakyti dirbti, motyvuojant, jog negarantuota darbuotojų sauga ir sveikata, įgyvendinimo. Darbuotojai buvo iš įvairių sektorių: nuo apdirbamosios gamybos ir statybos iki bankų.

VDI primena, kad darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jei kyla pavojus jo sveikatai ar gyvybei. Kai darbuotojas turi pagrindo manyti, kad darbdavys nesudaro saugių ir sveikų darbo sąlygų, tačiau darbdavys atsisako, darbuotojui nurodžius trūkumus, šiuos trūkumus šalinti, darbuotojas nedelsiant turėtų kreiptis į VDI, o paskirtas darbo inspektorius per įmanomai trumpą laiką spręstų ginčą priimdamas atitinkamus sprendimus.

Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėse, VDI siūlo vadovautis parengtomis rekomendacijomis. Tarp jų rekomendacijos, skirtos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų, medicinos darbuotojų, darbuotojų, pristatančių pensijas jų gavėjams karantino metu, darbuotojų, atliekančių daugiabučių namų renovacijos darbus karantino metu, apsaugai nuo COVID-19 ligos.

Apdirbamosios gamybos įmonių vykdomos veiklos specifika (darbas pamainomis, nenutrūkstantys technologiniai procesai, didelis darbuotojų skaičius darbo patalpose, trečiųjų asmenų patekimas į įmonės teritoriją), kelia papildomą riziką esant epidemiologinei situacijai. Darbdaviams svarbu laiku imtis visų įmanomų prevencinių priemonių, kad būtų sumažinta COVID-19 ligos išplitimo rizika tarp įmonės darbuotojų ir trečiųjų asmenų.

Pirmiausia svarbu, kad veiklą vykdytų sveiki darbuotojai. Organizuojant darbą rekomenduojama užtikrinti, kad skirtingos darbo pamainos negalėtų fiziškai susitikti keičiantis darbo pamainoms, ilginant pertraukos laiką tarp pamainų, numatant skirtingus patekimo į darbo patalpas kelius.

Jei artimo (didesnio nei 1–2 m. atstumas) kontakto tarp darbuotojų išvengti dėl gamybos technologijos ypatumų nėra galimybės, darbdaviai privalo darbuotojus papildomai aprūpinti vienkartinėmis pirštinėmis, respiratoriais arba veido skydeliais, vienkartiniais maišeliais ar kitomis talpomis panaudotoms vienkartinėms priemonėms surinkti. Vienkartinės veido kaukės keičiamos, kai sudrėksta, bet ne rečiau kaip kas 4 valandas. Respiratoriai keičiami, kai jie užsiteršia, kai per jį tampa sunku kvėpuoti (gali būti naudojami ne ilgiau kaip 8 valandas). Vienkartinės pirštinės keičiamos priklausomai nuo kontakto su galimai užterštais paviršiais dažnumo.

Siekiant užtikrinti visų darbuotojų saugą ir sveikatą bei iki minimumo sumažinti COVID-19 ligos plitimą ir užsikrėtimo riziką darbo aplinkoje, darbdavys turi užtikrinti, kad darbo patalpose, įėjimo į darbo patalpas nuolatos būtų rankų dezinfekavimo priemonių, sanitarinėse patalpose – pakankamas kiekis asmens higienos priemonių (muilo, popierinių vienkartinių rankšluosčių, dezinfekavimo priemonių ir pan.). Rekomenduojama patalpas vėdinti ne rečiau kaip 5 kartus per dieną, po kiekvienos pamainos drėgnuoju būdu su dezinfekuojamomis priemonėmis valyti darbo, persirengimo, buitinių patalpų paviršius (rūbų spinteles, durų rankenas, suolus, kėdes, stalus, palanges ir pan.) ne rečiau kaip vieną kartą.

Svarbu nustatyti, kad bendravimas su trečiais asmenimis (vairuotojais, kurjeriais ir t .t.) būtų vykdomas tik išimtiniais atvejais ir griežtai laikantis higienos reikalavimų (pvz., apribojant jų patekimą į darbo vietas, sandėlius; trumpinant būtiną kontaktinį bendravimą iki 15 min.).

Darbdavys privalo išmokyti darbuotojus tinkamai naudoti asmenines apsaugos priemones (pvz., kaip teisingai užsidėti ir nusiimti veido skydelius, respiratorius), kaip paruošti (dezinfekuoti) apsaugos priemones, šalmus, batus pakartotinam naudojimui, kaip dezinfekuoti darbo priemones. Taip pat informuoti darbuotojus apie COVID-19 ligos simptomus ir kad turint į COVID-19 ligos panašius simptomus darbuotojas privalo informuoti apie tai tiesioginį vadovą ir nevykti į darbą, o nuotoliniu būdu kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba telefonu 1808.

Tais atvejais, kuomet darbdaviui tampa žinoma, kad vienas iš darbuotojų yra užsikrėtęs, siūloma vadovautis VDI parengtomis rekomendacijomis. Jose nurodoma, kad darbdavys, sužinojęs apie darbuotojui nustatytą COVID-19 ligą, turi nedelsiant sustabdyti vykdomus darbus įmonėje ar padalinyje, kuriame dirbo susirgęs darbuotojas, užtikrinti sąlygas visų galimai kontaktavusių su sergančiuoju asmeniu darbuotojų saviizoliacijai (pvz., informuoti apie galimybę dirbti nuotoliniu būdu ar galimybę kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo), dezinfekuoti darbo patalpas, užtikrinus darbuotojų saugą leisti į darbo vietas sugrįžti bei darbus atnaujinti tik darbuotojams, neturėjusiems kontakto su darbuotoju, kuriam nustatyta COVID-19 liga.

Privalu rūpintis ūkio darbuotojais

Kiekvienam ūkininkui labai svarbu išsaugoti sveikus ir darbingus darbuotojus, ypatingai darbymečio metu. Džiugina tai, kad darbuotojai šiuo metu daug laiko praleidžia ne patalpose. Dirbdami lauke ir neturėdami artimo kontakto su kitais žmonėmis, mažiau rizikuoja užsikrėsti.

Rizika didesnė darbuotojams būnant poilsio ar persirengimo patalpose. Labai svarbu jas valyti, vėdinti, dezinfekuoti paviršius, durų rankenas.

Kiekvienas darbuotojas turi laikytis asmens higienos reikalavimų. Poilsio kambaryje jie turėtų naudotis tik savo stalo įrankiais (puodeliais, lėkštėmis ir kt.). Bendraujant tarpusavyje, reikia išlaikyti saugų atstumą.

Didelis dėmesys turi būti skiriamas rankų higienai ir dezinfekavimui, todėl kiekvienas darbdavys turi pasirūpinti, kad šių priemonių darbuotojai nepritrūktų. Būtų labai gerai, kad darbuotojai dezinfekavimo priemonių turėtų ir transporto priemonėje, kurioje dirba.

Apie kaukių dėvėjimo reikalingumą yra labai daug įvairios informacijos. Jos apsaugo nuo sekretų patekimo į išorę, nuo kito žmogaus lašelių. Su jomis būti rekomenduojama viešose vietose.

Šiuo metu prasidėjęs darbymetis. Vežamos trąšos, technikos detalės ir kt., todėl į ūkius atvyksta pašalinių asmenų. Jei ūkyje yra daugiau darbuotojų, darbdaviams tikslinga paskirti vieną bendrauti su atvykstančiais į ūkį asmenimis, papildomai jį aprūpinant apsaugos priemonėmis.

Kiekvienas darbdavys, be abejonės, turi pasikalbėti su savo darbuotojais, kad jie labiau saugotų save ir savo artimuosius, vengtų buvimo žmonių susibūrimo vietose, kuo mažiau turėtų kontaktų su aplinkiniais žmonėmis. Darbuotojai turėtų informuoti darbdavį apie atsiradusius savo ar šeimos narių sveikatos sutrikimus. Darbuotojų sąmoningumas čia yra labai svarbus.

Siekiant išvengti darbuotojų užsikrėtimo, reikia laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos pateikiamų rekomendacijų. Veiksmų, užkertančių kelią virusui COVID-19, reikia imtis jau dabar.

Dėl korona viruso plitimo grėsmės, taip pat kitais aktualiais darbų saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais LŽŪKT darbų saugos specialistai klientus konsultuoja nuotoliniu būdu.