Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Darbdaviams: sauga ir sveikata yra dalykai, kuriuos galima valdyti

LŽŪKT informacija
2017-11-20

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros parengtais duomenimis, kas tris su puse minutės Europos Sąjungoje dėl profesinių priežasčių, iš kurių daugelis yra susijusios su žemės ūkiu ir miškininkyste, miršta vienas žmogus. Manydami, kad nieko neatsitiks, problemų neišvengsite.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Europos žemės ūkis susiduria su vis didesniais iššūkiais ir sunkumais. Kai kurių iš jų, susijusių su pasaulio ekonomika, klimato kaita, ekstremaliomis meteorologinėmis sąlygomis, pasitraukimu iš kaimo vietovių, negalima suvaldyti. Tačiau galima kontroliuoti savo pajėgumą dirbti ir gebėjimą įveikti savo patiriamas sveikatos ir saugos problemas. Akivaizdu, jog, norėdami, kad veikla būtų ekonomiškai perspektyvi, visų pirma turite pasirūpinti savo ir savo darbuotojų sveikata ir sauga, taip pat sukurti saugią aplinką. Kad jūsų versle būtų pasiekti aukšti saugos ir sveikatos standartai, būtinas sistemingas darbas. Sauga ir sveikata yra dalykai, kuriuos galima valdyti. Galite sumažinti nelaimingų atsitikimų ir susirgimų skaičių, turto ir produkcijos nuostolių galimybę.

Būkite iniciatyvus: nelaukite, kol įvyks nelaimingas atsitikimas, – planuokite savo darbą

Web-teksto3

Nors dabar sveikata ir sauga galbūt ir nėra pats svarbiausias jūsų prioritetas, sveikatai ir saugai skiriamas laikas ir pinigai turėtų būti laikomi investicija, o ne jų švaistymu. Pinigų suma, kurią išleisite prevencijai, bus gerokai mažesnė už pinigų sumą, kurią išleisite gydymo išlaidoms padengti, darbuotojams pakeisti, kompensacijoms arba baudoms, mokėtinoms jūsų ūkio valdoje įvykus nelaimingam atsitikimui. Norėdamas organizuoti savo veiklą taip, kad būtų saugoma sveikata ir užtikrinta sauga, privalote žinoti:

 • savo teisinius įpareigojimus;
 • kaip ir kiek įtrauksite savo darbuotojus;
 • jūsų verslui priimtiną infrastruktūrai ir (arba) įrenginiams ir mašinoms taikytiną standartą;
 • kaip planuoti ir atlikti savo kasdienius darbus.

Nuolat tarkitės su savo darbuotojais

Nusimanymas apie savo teisinius įpareigojimus

Privalote nusimanyti apie teisės aktus ir ko iš jūsų reikalaujama sveikatos ir saugos požiūriu. Jums aktualių teisės aktų ir taisyklų gali būti daug, kai kurie iš jų gali būti akivaizdžiai svarbesni už kitus. Teisės aktai dažnai keičiami. Privalote susipažinti su visais naujausiais galiojančių teisės aktų pakeitimais, taip pat su naujomis taisyklėmis arba teisės aktais. Norėdamas sužinoti daugiau, kreipkitės į savo priežiūros instituciją: užmegzkite su jomis santykius ir nuolat palaikykite juos. Atkreipkite dėmesį į dalykus, kurių anksčiau nežinojote. Šios žinios ir jūsų taikomos kontrolės priemonės padės jūsų įmonėje išvengti nelaimingų atsitikimų ir susirgimų, o jeigu to išvengti nepavyks, jos gali apsaugoti jus nuo teisinių veiksmų prieš jus.

Tarimasis su darbuotojais

Web-teksto4

Net jeigu užsiimate individualiu verslu ir įdarbinate šeimos narius arba laikinus darbuotojus, sveikatos ir saugos klausimais turite tartis su visais darbuotojais. Sveikata ir sauga – tai saugus jūsų ir jūsų darbuotojų darbas siekiant bendro tikslo – saugios gamybos. Taigi jūs ir jūsų darbuotojai esate viena komanda – diskutuojant nederėtų ginčytis ar konfliktuoti. Tariantis turėtų būti keičiamasi nuomonėmis siekiant naudos visiems. Įsiklausykite į savo darbuotojų nuomones ir problemas, paprašykite jų bendradarbiauti su jumis ieškant sprendimų. Jūsų darbuotojams sveikatos ir saugos problemos gali būti geriausiai matomos, nes jie su jomis susiduria kasdien. Įtraukite darbuotojus į pavojų nustatymo ir vertinimo procesą. Jeigu to reikalaujama pagal jūsų nacionalinės teisės aktus (ir atsižvelgdamas į savo veiklos mastą), paskatinkite išrinkti atstovus saugos klausimams spręsti, sudaryti saugos komisijas, organizuoti posėdžius ir rašyti pasakytų kalbų protokolus. Pasistenkite kuo geriau panaudoti šias priemones.

Infrastruktūros atnaujinimas

Jūsų ūkio valdą gali reikėti pertvarkyti. Jeigu jau žinote, ko reikia, imkitės veiksmų ir pertvarkykite valdą. Įvertinus riziką, bus gautas atliktinų darbų sąrašas, jame bus nurodyta, ką turite pagerinti darbų vietoje. Jums taip pat reikės apsvarstyti tokius dalykus:

 • darbų vietos švarą ir tvarkingumą;
 • eismo, darbinės veiklos, žmonių ir aktyvios veiklos vietų atskyrimą;
 • ženklus;
 • jeigu samdote darbuotojus, atsižvelgdamas į veiklos pobūdį turėsite sudaryti tinkamas sanitarines ir poilsio sąlygas, pasirūpinti švariu geriamuoju vandeniu, valgyklomis arba pietavimo ir pertraukų zonomis, tualetais, dušais ir persirengimo patalpomis, patalpomis nėščioms ir žindančioms moterims, ryšio įranga, parengti nurodymus dėl rūkymo;
 • ekstremaliųjų situacijų valdymo ir evakuacijos planus, pirmąją pagalbą, nuvežimą į gydymo vietą (prireikus).

Veiklos planavimas

Visų rūšių veikla turi būti planuojama. Planavimas nebūtinai turi būti formalus: prieš pradėdamas dirbti, akimirką stabtelėkite ir pagalvokite:

 • Ar turiu tinkamų įrankių ir įrangos?
 • Kas blogo gali nutikti?
 • Ar yra geresnis ir saugesnis būdas atlikti darbą?
 • Kokių veiksmų būtina imtis prieš pradedant darbą?
 • Ar mano darbuotojai žino, ką daro?
 • Ar mano darbuotojai kompetentingi ir tinkamai išmokyti atlikti darbą?

Baigęs darbą, turėtumėte sau užduoti tokius klausimus:

 • Ar viskas vyko pagal planą?
 • Ar galiu ką nors padaryti, kad ateityje darbas būtų atliktas geriau?
 • Ar mano darbuotojai ir aš esame tikri, kad darbą atlikome patirdami mažiausią įmanomą riziką sveikatai ir saugai?

Pranešimai apie sveikatą ir su ja susijusius nelaimingus atsitikimus

Pagal Bendrijos teisės aktus reikalaujama apie nelaimingus atsitikimus ir incidentus, susijusius su darbu, pranešti sveikatos ir saugos inspekcijoms arba atitinkamoms nacionalinėms institucijoms. Įvykus nelaimingam atsitikimui, pasirūpinęs sužalotais asmenimis, privalote:

 • pranešti apie nelaimingą atsitikimą valdžios institucijoms, kaip reikalaujama pagal nacionalinės teisės aktus;
 • ištirti nelaimingą atsitikimą ir išsiaiškinti pagrindines jo priežastis;
 • aprašyti nelaimingą atsitikimą, kaip reikalaujama pagal nacionalinės teisės aktus;
 • užregistruoti nelaimingą atsitikimą žurnale.

Vadovaujantis gerąja patirtimi ,taip pat reikėtų registruoti vos neįvykusius nelaimingus atsitikimus arba avarijas, taip pat išsiaiškinti vietas, kuriose nelaimingi atsitikimai galimi. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus ir susirgimo atvejus padeda bendrai kaupti žinias ir atlikti statistinę analizę, kuria remiantis galima daryti išvadas. Tai suteikia galimybę parengti papildomas specialias gaires ir kontrolės priemones, kurios padėtų gerinti visų žmonių darbo vietas.

Į pagalbą – LŽŪKT specialistai

Nelaimingi atsitikimai žemės ūkyje įvyksta ne tik dėl netvarkingos technikos, bet ir dėl darbuotojų mokymo stokos, jų neteisingų veiksmų. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) darbų saugos specialistai gali įvertinti ūkio situaciją ir patarti, ką reikėtų padaryti, kad ūkis atitiktų visus darbų saugos reikalavimus. Specialistai atlieka visas darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas: parengia privalomus vidinius norminius dokumentus (instrukcijas, įsakymus, pareiginius nuostatus ir kt.), instruktuoja darbuotojus, dalyvauja nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir konsultuoja visais rūpimais darbų saugos klausimais, taip pat atlieka tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą. Naudodamiesi konsultantų paslaugomis, galėsite būti ramūs, kad siekdami apsaugoti darbuotojus padarėte viską, kas įmanoma. Kiekvienas darbdavys, kuris laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, patiria mažiau įtampos ir išlaidų: sumažėja rizika darbo vietose, darbuotojų kaita, nedarbingumas, rečiau įvyksta nelaimingų atsitikimų. Kreipkitės.

Bus daugiau

Parengta pagal Europos Komisijos leidinį „Darbuotojų sveikatos apsauga ir saugos užtikrinimas žemės ūkio, gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės srityse“