Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Darbai uždarose erdvėse – itin pavojingi

Valstybinė darbo inspekcija
2016-06-23

Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) atkreipia dėmesį, kad kiekvienais metais atliekant darbus uždarose erdvėse (iškasose, šuliniuose, talpose) įvyksta sunkūs ar mirtini nelaimingi atsitikimai darbe. Šiais metais taip pat įvyko nelaimė darbe, kai įmonės, kuri teikia santechnikos remonto paslaugas, darbuotojas, pagal iškvietimą atvykęs šalinti gedimo, įlipo į nuotekų šulinį ir žuvo. Įvykio aplinkybes ir priežastis tiria VDI.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Primename, kad darbai šuliniuose, iškasose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose (išskyrus požemines pėsčiųjų perėjas ir pervažas), uždarose bet kokių medžiagų talpyklose bei iš dalies uždarose ir ankštose patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose priskiriami prie pavojingų darbų ir yra įtraukti į Pavojingų darbų sąrašą, kuris patvirtintas 2002 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1386.

Įmonėse turi būti parengta ir patvirtinta tokių darbų atlikimo tvarka, numatytos prevencinės priemonės, užtikrinančios saugų darbą. Atsakingi asmenys, prieš vykdant darbus uždarose erdvėse, visada turi atlikti rizikos vertinimą darbų vykdymo vietoje: nustatyti oro sudėtį uždaroje erdvėje, užtikrinti, kad darbuotojai turėtų tinkamas asmenines apsaugos ir gelbėjimo priemones, taip pat paskirti pakankamą skaičių apmokytų darbuotojų, galinčių dirbti šuliniuose, iškasose ir kitose uždarose erdvėse, bei vykdyti gelbėjimo darbus.

Svarbu, kad tol, kol darbai nėra baigti ir nors vienas darbuotojas yra uždaroje erdvėje, būtų vykdoma nuolatinė darbų stebėsena (kontroliuojama oro sudėtis uždaroje erdvėje; darbuotojai, esantys už uždaros erdvės ribų, nuolat stebėtų dirbančius viduje).

VDI primena, kad VDI interneto svetainėje yra paskelbtos rekomendacijos „Saugus darbas uždarose erdvėse“. Šiose rekomendacijose įvardijama, kas yra uždaroji erdvė, kokie pavojai gali atsirasti dirbant uždarose erdvėse, pateikiami patarimai, kaip išvengti nelaimingų atsitikimų dirbant uždarose erdvėse, kokias naudoti darbo bei asmeninės apsaugos priemones, kaip vykdyti gelbėjimo darbus avarinėse situacijose.