Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Atsakingas požiūris į pavojingus darbus padeda išvengti nelaimių

Giedrė Eimontienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Darbų saugos skyriaus vadovė
2019-11-26

© LŽŪKT nuotr.

Žemės ūkis – viena iš pavojingiausių ekonominės veiklos sričių. Nors darbdaviai yra drausminami, už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus taikomos nuobaudos, tačiau nelaimingų atsitikimų ūkiuose išvengti vis nepavyksta.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Per pastaruosius dešimt metų šalies žemės ūkyje įvyko daugiau negu 1 000 nelaimingų atsitikimų, 42 iš jų buvo mirtini. Ne vienu atveju pagrindine nelaimės priežastimi įvardytas neteisingas pavojingų darbų organizavimas, be to, pavojingus darbus atliekantys darbuotojai nebuvo tinkamai apmokyti ir instruktuoti.

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) pateikiama statistika negailestinga, joje minimas ne vienas atvejis, kai atliekant pavojingus darbus neišvengta darbuotojų mirties:

 • Pašarų mišinio ritinys galvijams šerti griuvo iš kaušo, kliudė ir pargriovė darbuotoją, prispaudė jo galvą prie betoninės dangos ir mirtinai traumavo.
 • Darbuotojas apsinuodijo išgėręs neaiškios cheminės sudėties musių nuodų tirpalo, supilto į mineralinio vandens butelį.
 • Darbuotoją ganykloje mirtinai sužalojo gyvulys.
 • Darbuotojas iškrito iš autokrautuvo kaušo iš maždaug 2 m aukščio ir mirtinai susižalojo.
 • Ūkio darbininkui teleskopiniu keltuvu keliant gelžbetoninę plokštę, trūko stropo grandinė ir krautuvas pradėjo virsti. Darbininkas šoko iš kabinos, pargriuvo, o virsdamas keltuvas jį mirtinai prispaudė.

Darbdaviams uždavus klausimą – „Kas yra pavojingas darbas ir kokie darbuotojų atliekami darbai priskiriami prie pavojingų?“ – retai išgirstamas išsamus atsakymas.

Prie pavojingų darbų yra priskiriami darbai, pasižymintys didesne profesine rizika, kuriai esant traumos ar kitokia darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio (veiksnių) poveikio yra didesnė. Pavojingų darbų sąrašas yra patvirtintas Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386, jame išvardyta per 30 pavojingų darbų.

Ūkininko ūkyje darbuotojai dažniausiai susiduria su šiais pavojingais darbais:

 • krovinių kėlimas rankomis;
 • krovinių kėlimas mechaniniais, taip pat savaeigiais krautuvais;
 • darbas su augalų apsaugos priemonėmis;
 • darbai, atliekami aukščiau kaip 5 m nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus, kai pagrindinė apsaugos nuo kritimo priemonė yra apraišai;
 • darbas su plėšriais ir kitais pavojingais gyvūnais;
 • darbas su pavojingomis medžiagomis ir preparatais;
 • miško ruošos darbai.

Tapus darbdaviu kiekvienam ūkininkui tenka prisiimti atsakomybę už darbuotojų darbo sąlygas, darbų organizavimą, jų priežiūrą – instruktavimą ir mokymus. Jei darbuotojai dirba pavojingus darbus – tam turi būti skiriamas ypač didelis dėmesys.

Darbuotojai, prieš pradėdami dirbti pavojingus darbus, įrašytus į Pavojingų darbų sąrašą, mokomi ir jų žinios tikrinamos darbdavio nustatyta tvarka. Tam darbdavys turi būti parengęs darbuotojų mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities patikrinimo tvarką. Darbdavys nusprendžia, ar darbuotojus mokys pats ūkyje ar siųs mokytis į mokymo įstaigą. Jei darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus, siunčiami į mokymo įstaigą, mokymas vyksta pagal šios įstaigos parengtą ir su darbdaviu suderintą programą, atsižvelgiant į ūkyje atliekamus darbus, kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius. Prieš pradedant dirbti pavojingą darbą darbuotojams privalu išmokti praktiškai taikyti žinias darbo vietoje.

Nuo to, kaip atliekamas pavojingų darbų organizavimas, darbuotojų mokymas ir instruktavimas, priklauso darbuotojų sauga ir sveikata. Jeigu kiekvienas darbdavys imsis priemonių, saugiai organizuos pavojingus darbus, apmokys ir instruktuos darbuotojus – bus išvengta nelaimingų atsitikimų darbe.

Jei dar neturite darbų saugos specialisto, galinčio įvertinti ūkyje esančias grėsmes, parengti reikiamus dokumentus ir instruktuoti darbuotojus – kreipkitės į savo konsultantą arba į artimiausią jums Konsultavimo tarnybos rajono biuro vadovą. Dalinkimės atsakomybe ir užkirskime kelią nelaimėms.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Žemės ūkis. Saugus darbas su pavojingomis medžiagomis