Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Bitininkams – pratęstas mokėjimo prašymų pateikimo terminas

2023-08-14

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Norintys pasinaudoti paramos lėšomis bičių laikytojai turi tinkamai įgyvendinti projektą ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti mokėjimo prašymą. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja bitininkus, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencines priemones bitininkystės sektoriui (Priemonės), apie mokėjimo prašymų teikimo tvarką.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tiek pirmuoju, tiek antruoju kvietimu paraiškas pateikę ir patvirtinti paramos gavėjais bitininkai mokėjimo prašymus ir visus privalomus dokumentus turi pateikti iki š. m. rugsėjo 1 d. (anksčiau buvo iki rugpjūčio 15 d.), o numatytos išlaidos, kurioms skirta parama, turi būti patirtos nuo paramos paraiškos užregistravimo NMA dienos iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

Mokėjimo prašymas, taip pat ir avansinis mokėjimo prašymas ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga adresu https://zumis.lt, pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), pateikiant skenuotus dokumentus PDF formatu.

Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis Priemonių įgyvendinimo taisyklėmis, paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansų įstaigas, įskaitant mokėjimus banko kortelėmis, todėl galimybės atsiskaityti grynaisiais pinigais nėra. Tais atvejais, kai su mokėjimo prašymu pateikiamas kasos čekis už mokėjimą, atliktą grynaisiais pinigais, išlaida laikoma netinkama finansuoti. Šis reikalavimas taikomas tik nuo šių metų, kai įgyvendinimo taisyklėms taikomos SP Administravimo taisyklių nuostatos.

Pažymėtina, kad, siekiant išvengti pažeidimų, jau įsigyjant investicijas svarbu žinoti, kokie dokumentai turės būti pateikti kartu su mokėjimo prašymu, ir jais pasirūpinti. Primintina, kad kartu su mokėjimo prašymu reikia pateikti:

  • buhalterinės apskaitos dokumentus (supaprastintą arba dvejybinę), jei nebuvo pateikta su paramos paraiška;
  • dokumentus, pagrindžiančius patirtas išlaidas, – atliktus pavedimus per finansines institucijas (banko išrašus);
  • pirkimo–pardavimo sutartis;
  • prekių priėmimo–perdavimo aktus;
  • bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal veiklą „Bičių ligų prevencija“, sąrašą (įgyvendinimo taisyklių 4 priedas);
  • atliktų mokslinių tyrimų / bitininkystės sektoriaus studijos ataskaitas (taikomas institucijoms / juridiniams asmenims) ir kitus dokumentus, nurodytus įgyvendinimo taisyklių 57 punkte.

Paramos gavėjų patogumui NMA specialistai parengė mokėjimo prašymo pildymo instrukciją, kurią galima rasti čia.

NMA informacija