Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Bitininkai paraiškas galės teikti ir elektroniniu paštu

LR žemės ūkio ministerija
2021-01-03

Jau nuo 2021 m. sausio 4 d. iki vasario 1 d. šalies bitininkai vėl gali kreiptis paramos. Žemės ūkio ministerijai pakeitus Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemonių įgyvendinimo taisykles, patikslinti reikalavimai pareiškėjams ir galimų išlaidų sąrašas – dar daugiau jų bus kompensuojama.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 20202022 metų programai įgyvendinti 2021 metams skirta 974 228 Eur.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kas pasikeitė

Paramos paraiškas bei mokėjimo prašymus galima teikti ir elektroniniu paštu, pasirašius saugiu elektroniniu parašu.
Dar viena naujovė pakeistas Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių 5 priedas, atsisakant grafos, kurioje bitininkas turėdavo pasirašyti, įvesta atsižvelgus į įvestus asmenų judėjimo ribojimus dėl epideminės COVID-19 situacijos.

Kas gali gauti paramą ir ką galės įsigyti

Paramą gali gauti bičių laikytojai, bitininkų asociacijos, bitininkų kooperatyvai, mokslo ir studijų institucijos.
Programoje numatytos šios priemonės, kurioms įgyvendinti bitininkai gali gauti valstybės paramą: techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms; kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze; bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas; medaus fizinių ir cheminių savybių analizė; bičių šeimų atnaujinimas; bitininkystei ir bitininkystės produkcijai skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos; rinkos stebėsena; bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje.

Patikslintas Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemonių įgyvendinimo taisykles galima rasti čia.