Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Rekomendacijos daiginti skirtų sėklų gamintojams

2024-06-18

Daigintos sėklos laikomos maistu. Daiginant sėklas gaunami šie produktai: daigai, ūgliai ir mikrožalumynai (pipirinės). Jei maisto tvarkymo subjektai pagrįstai mano, kad jų sėklos bus naudojamos daiginti, rekomenduojama imtis būtinų priemonių, siekiant išvengti daiginti skirtų sėklos užteršimo. Kokios jos?

Taip pat rekomenduojama visiems maisto tiekimo grandinės dalyviams peržiūrėti su daiginti skirtomis sėklomis susijusią veiklą, siekiant nustatyti, ar tokios priemonės yra taikomos. Išvengti sėklų užteršimo labai svarbu, nes bakteriniai patogenai ilgai išlieka ant sėklų ir dauginasi daigintų sėklų gamybos metu.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) siekdama padėti bei palengvinti verslo pradžią, parengė „Mikrobiologinio užteršimo pavojaus daiginti skirtų sėklų gamyboje mažinimo rekomendacijas“ (tai rekomendacinio pobūdžio dokumentas).

Rekomendacijos parengtos remiantis galiojančiais teisės aktais, Jungtinių Amerikos Valstijų Sveikatos ir socialinių reikalų departamento Maisto ir vaistų administracijos Maisto saugos ir taikomosios mitybos centro paskelbta informacija ir Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymasis rūpinantis maisto sauga“ parengtą mokymų medžiagą „Maisto higiena pirminėje gamyboje“.

Šios rekomendacijos turi būti skaitomos tik kartu su Reglamentu (EB) Nr. 178/20021, Reglamentu (ES) Nr. 208/20132, Reglamentu (ES) Nr. 209/20133, Reglamentu (ES) Nr. 210/20134, Reglamentu (EB) Nr. 852/20045, Reglamentu (EB) Nr. 2073/20056 ir kitais teisės aktais, susijusiais su daiginti skirtų sėklų gamyba.

VMVT informacija