Liepos 17 d., trečiadienis | 24

ES griežtina reikalavimus grūdams dėl užteršimo mikotoksinais

2024-06-28

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Europos Sąjunga, siekdama užtikrinti vartotojų saugą, griežtina maisto saugos standartus ir nuo šių metų liepos 1 d. keičia deoksinivalenolio, mikotoksinų T-2 ir HT-2, skalsiagrybių skleročių ir alkaloidų didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) tam tikruose grūdiniuose produktuose. Reglamentai numato pereinamąjį laikotarpį maisto produktams, teisėtai pateiktiems į rinką iki liepos 1 d. Jie galės būti rinkoje iki jų minimalaus tinkamumo vartoti termino arba iki „Tinka vartoti iki ... (data)“ nurodyto termino.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šie pakeitimai apima maisto produktų grupes nuo neperdirbtų grūdų iki grūdinių produktų kūdikiams ir mažiems vaikams, siekiant užtikrinti didesnį vartotojų saugumą. Deoksinivalenolis, T-2 ir HT-2 toksinai – mikotoksinai, kuriuos gamina Fusarium genties grybai, kurių gausu įvairiose javų pasėliuose (kviečiai, kukurūzai, miežiai, avižos ir rugiai) ir perdirbtuose grūduose (salyklas, alus ir duona). Užterštuose grūduose šių mikotoksinų gali būti dideliais kiekiais, iki 10–20 %. Yra mokslinių duomenų, kad Fusarium genties grybų gaminami toksinai veikia reprodukcinę ir kitas hormonines funkcijas, taip pat pasižymi nefrotoksiniu ir hepatotoksiniu poveikiu. Skalsiagrybiai arba skalsiagrybių skleročiai - grybelinės Claviceps spp. rūšies struktūros, kurios varpose pakeičia grūdus arba sėklas ir atrodo kaip dideli tamsios spalvos skleročiai. Šių skleročių sudėtyje yra skirtingų grupių toksiškų alkaloidų: ergometrino, ergotamino, ergozino, ergokristino, α- ir β-ergokriptino ir ergokornino. Skalsiagrybių alkaloidų sukeltas apsinuodijimas paprastai vadinamas ergotizmu arba Šv. Antonijaus ugnimi ir yra žinomas dar nuo viduramžių laikų. Patekus nedideliems skalsių alkaloidams kiekiams į organizmą, gali pasireikšti ūmūs simptomai, pvz., vėmimas, spazmai, galvos skausmas, širdies ir kraujagyslių sutrikimai (pvz., hipertenzija ar širdies aritmija) ir centrinės nervų sistemos sutrikimai.

Naujos leistinos deoksinivalenolio koncentracijos nuo neperdirbtų iki perdirbtų produktų:

  • neperdirbtuose grūduose, išskyrus neperdirbtus kietuosius kviečius, kukurūzus ir avižas deoksinivalenolio DLK mažėja nuo 1250 µg/kg iki 1000 µg/kg;
  • neperdirbtuose kietuosiuose kviečiuose ir neperdirbtuose kukurūzuose deoksinivalenolio DLK mažėja nuo 1750 µg/kg iki 1500 µg/kg;
  • grūdų malimo produktuose, išskyrus ryžių ir kukurūzų malimo produktus deoksinivalenolio DLK mažėja nuo 750 µg/kg, iki 600 µg/kg;
  • kukurūzų malimo produktuose, neteikiamuose rinkai galutiniam vartotojui deoksinivalenolio DLK mažėja nuo 1250 µg/kg iki1000 µg/kg;
  • makaronuose deoksinivalenolio DLK mažėja nuo 750 µg/kg iki 600 µg/kg;
  • kepyklos gaminiuose, javainių užkandžiuose ir sausuose pusryčiuose deoksinivalenolio DLK mažėja nuo 500 µg/kg iki 400 µg/kg;
  • grūdiniuose kūdikių ir mažų vaikų produktuose deoksinivalenolio DLK mažėja nuo 200 µg/kg iki 150 µg/kg;
  • nustatoma deoksinivalenolio DLK polentoms – 250 µg/kg.

Šie pakeitimai įgyvendinami 2024 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2024/1022, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios deoksinivalenolio koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2023/915.

Naujos leistinos koncentracijoms mikotoksinams T-2 ir HT-2:

2024 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2024/1038 kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios toksinų T-2 ir HT-2 koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2023/915 nustatytos mikotoksinų T-2 ir HT-2 didžiausios leistinos koncentracijos grūdiniuose maisto produktuose.

Toksinų T-2 ir HT-2 DLK grūdiniuose produktuose koncentraciją, kuri galioja nuo 2024 m. liepos 1 d., rasite čia.

Skalsiagrybių skleročių ir alkaloidų naujosios didžiausios leistinos koncentracijos:

Keičiasi skalsiagrybių alkaloidų didžiausia leistina koncentracija miežių, speltų ir avižų malimo produktuose, kuriuos pelenų kiekis mažesnis nei 900 mg/100 g sausosios medžiagos: DLK mažėja nuo 100 µg/kg iki 50 µg/kg. Kviečių malimo produktams, kuriuose pelenų kiekis mažesnis nei 900 mg/100 g sausosios medžiagos paliekama dabar galiojanti DLK – 100 µg/kg, tačiau ši DLK mažėja nuo 100 µg/kg iki 50 µg/kg nuo 2028 m. liepos 1 d.

Atsižvelgdama į naujausius skalsiagrybių skleročių ir alkaloidų stebėsenos duomenis bei suinteresuotų šalių komentarus, Europos Komisija paliko šiuo metu galiojančią skalsiagrybių skleročių DLK neperdirbtiems rugiams – 0,5 g/kg, nuo 2025 m. liepos 1 d. neperdirbtuose rugiuose skalsiagrybių skleročių koncentracija negalės viršyti 0,2 g/kg. Taip pat atidėtas skalsiagrybių alkaloidų DLK rugiuose, teikiamuose rinkai galutiniam vartojimui ir rugių malimo produktuose mažinimas nuo 500 µg/kg iki 250 µg/kg iki 2028 m. liepos 1 d.

Šie pakeitimai įgyvendinami 2024 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2024/1756. kuriuo dėl mažesnės didžiausios leidžiamosios skalsiagrybių skleročių ir skalsiagrybių alkaloidų koncentracijos maiste taikymo datos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2023/915.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija