Spalio 04 d., trečiadienis | 23

Nuo 2023 m. keičiasi vaiko priežiūros išmokų apskaičiavimo tvarka

Ieva Morkūnienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jonavos r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-10-27

Nuo 2023 m. sausio 1 dienos keičiasi vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarka ir atostogų metu mokami vaiko priežiūros išmokų dydžiai.

Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų. Prieš einant vaiko priežiūros atostogų, reikėtų apsispręsti, kuris iš tėvų jomis pasinaudos ir kokios trukmės jos bus. Nuo 2023 m. tėvai galės pasirinkti tarp dviejų vaiko priežiūros variantų:

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Taragona
  • vaiko priežiūra trunka iki 18 mėn. arba
  • vaiko priežiūra trunka iki kol vaikui sueis 24 mėn.

Nesvarbu, kurį variantą tėvai pasirinktų, iš jų 2 neperleidžiamus (bendrai 4 mėnesius – du mama, du tėtis) mėnesius vaiką galės prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų). Už šį neperleidžiamą laikotarpį išmokos dydis bus 78 proc. darbo užmokesčio prieš mokesčius (100,54 % DU „į rankas”). Pasirinkus „vaiko priežiūra iki 18 mėn.“ ir pasinaudojus 2+2 neperleidžiamais mėnesiais, 4 mėn. išmokos dydis sieks 78 proc. mėnesinio darbo užmokesčio prieš mokesčius (bruto), o likusius mėnesius išmokos dydis sieks 60 proc.

Neperleidžiamus mėnesius tėvai, įtėviai ar globėjai turės panaudoti ir juos galės pasirinkti lanksčiai. Vienam iš tėvų nepasinaudojus neperleidžiamais mėnesiais, vaiko priežiūros trukmė sutrumpėja 2 mėn.

Vaiko priežiūros neperleidžiamų mėnesių panaudojimo palyginimas

Pasirinkus „vaiko priežiūrą iki 24 mėn.“, panaudojus 2+2 neperleidžiamus mėn., už kuriuos išmokos dydis sieks 78 proc. darbo užmokesčio prieš mokesčius, iki kol vaikui sueis 12 mėn. bus mokama 45 proc., ir nuo 12–24 mėn. išmokos dydis sieks 30 proc. bruto darbo užmokesčio.

Vaiko priežiūros išmokos sumai yra pritaikytas GPM 15 proc. ir 6 proc. PSD. Palyginus dabartinę sistemą ir būsimą, tai vaiko priežiūros išmokos suma už visus metus neturėtų skirtis, netgi gali būti didesnė.

Vaiko priežiūros išmokų sistemų palyginimas, kai gaunamas vidutinis darbo užmokestis (1666,9 Eur)

Šiuos pokyčius lėmė tai, jog Europos Sąjunga priėmė direktyvą dėl tėvų (įtėvių, globėjų) profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuri numato pareigą tėvams numatyti būtinus vaiko priežiūros mėnesius. Tai padės vyrus labiau įtraukti į šeimos gyvenimą, o moterims – didesnis paskatinimas išlikti ar būti aktyvioms darbo rinkoje. Bus siekiama numatyti ir lankstesnes sąlygas derinant darbą su šeimos gyvenimu.