Vasario 04 d., šeštadienis | 23

Nuo 2023 m. didėja minimali mėnesinė alga

Ramunė Kučinskė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-11-25

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Nuo 2023 m. sausio 1 dienos minimali mėnesinė alga (MMA) didėja iki 840,00 eurų. Dabar yra 730,00 eurų. MMA didinama 110,00 eurų per mėnesį.

Minimalusis valandinis atlygis nuo 2023 m. didinamas iki 5,14 Eur/val., dabar nustatytas 4,47 Eur/val. (iki mokesčių).

MMA kaita 20192023 metais:

Kasmet didėjant minimaliai mėnesinei algai, keičiasi ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų dydžiai savarankiškai dirbantiems asmenims.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kaita savarankiškai dirbantiems asmenims:

Patys PSD įmokas nuo MMA turi mokėti individualią veiklą, individualią žemės ūkio veiklą vykdantys, verslo liudijimus turintys asmenys.

PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, taip pat tie gyventojai, kurie yra drausti sveikatos draudimu valstybės lėšomis – gauna senatvės arba netekto darbingumo pensiją, studijuoja aukštosiose mokyklose pagal nuolatines studijų programas ir kt.

Savarankiškai dirbantys gyventojai, kurie iki einamojo mėnesio pabaigos nesumokės PSD įmokų, negalės nemokamai naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis – jiems bus teikiama tik būtinoji pagalba. Tik PSD apdrausti asmenys, prireikus sveikatos priežiūros paslaugų, gali jaustis saugūs – tuomet jų gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų.

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas savarankiškai besidraudžiantys asmenys gali mokėti kas mėnesį arba už visus metus deklaravus pajamas. Jei įmokos mokamos avansu nuo jūsų pasirinktos sumos, VSD įmokos mokamos kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Jei VSD įmokų dydis priklauso nuo praėjusiais metais gautų pajamų, VSD įmokas sumokamos ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos. Įmokos mokamos nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų. VSD įmokų lubos yra praėjusių metų 43 VDU suma. Didėjant minimaliam mėnesiniam atlyginimui, didėja ir didžiausia suma, nuo kurios privalu sumokėti VSD įmokas.

Sodroslubų kaita 20192023 metais:

*kol kas duomenų nėra

Darbo vietos kaina darbdaviui

Minimalios mėnesinės algos didinimas krinta ant darbdavio pečių. Darbdaviai privalo rasti papildomų lėšų nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams kelti ir, žinoma, kvalifikuotų, jei naujai nustatytas MMA viršija jų atlyginimus.

Darbo kodekse apibrėžiama, kas yra nekvalifikuotas darbas – tai darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikacinių įgūdžių ar profesinių gebėjimų reikalavimai. Pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, nekvalifikuoti darbininkai atlieka paprastas ir pasikartojančias užduotis, kurioms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo įrankių ir fizinės jėgos. Daugumai šios grupės profesijų reikia pradinio išsilavinimo, kai kuriems darbams gali prireikti neilgo mokymo darbo vietoje, pvz.: gyvulių šėrikas, galvijų varovas, melžėjas, padėjėjas ūkyje, krovikas, sargas, miškų ūkio darbininkas, kelmų rovėjas.

Darbdavys, turintis darbuotojų pagal neterminuotas darbo sutartis, turi papildomai nuo priskaičiuoto atlyginimo sumokėti Sodrai tokias įmokas:

  • nedarbo socialinis draudimas – 1,31 proc.;
  • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimas (I grupė – 0,14 procento; II grupė – 0,47 procento; III grupė – 0,7 procento; IV grupė – 1,4 procento. Kuriai grupei priklausote, galite pasitikrinti savo Sodros paskyroje);
  • įmokos į garantinį fondą – 0,16 proc.;
  • įmokos į ilgalaikio darbo išmokų fondą – 0,16 proc.

Visa darbdavio lėšomis sumokama dalis siekia 1,77 proc.

Darbo vietos kaina pagal neterminuotą darbo sutartį nuo MMA 2023 m.: 840 × 1,77 % = 854,87

Priimant darbuotoją pagal terminuotą darbo sutartį, didėja nedarbo socialinio draudimo įmoka – 2,03 procento, visa darbdavio lėšomis mokama dalis siekia 2,49 proc.

Darbo vietos kaina pagal terminuotą darbo sutartį nuo MMA 2023 m.: 840 ×2,49 % = 860,92

Kad atlyginimų didinimo našta nekristų vien darbdaviams, vyriausybė svarstys didinti ir neapmokestinamą pajamų dydį (NPD). Nuo 2023 metų siūloma taikyti 625 Eur NPD.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.