Gegužės 27 d., pirmadienis | 24

Kokie dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimai 2023 metais?

Jolanta Bobrevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-09-08

© Agroakademija.lt nuotr.

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. keitėsi LR Vyriausybės patvirtintas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas. Kokie dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimai svarbiausi?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Svarbiausias pakeitimas susijęs su dienpinigiais, mokamais komandiruočių Lietuvoje metu – jie padidėjo nuo 15 iki 28 Eur už dieną, tačiau taisyklė, kad dienpinigiai mokami tik kai komandiruotė Lietuvoje trunka daugiau nei vieną darbo dieną, lieka galioti. Padidėjo ir komandiruočių kai kuriose užsienio valstybėse dienpinigių normos.

Nuo 2023 m. birželio 30 d. įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimu Nr. 526 patvirtinto Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai:

  • darbdavys dienpinigių nemoka, jeigu visą dienpinigių sumą išmoka komandiruotą darbuotoją priimantis asmuo;
  • dienpinigių dienos vidurkis nėra skaičiuojamas tais atvejais, kai darbuotojas į kelias valstybes tą pačią dieną atvyksta tik dėl jungiamojo skrydžio ar tranzitu kita transporto priemone;
  • įmonės, kurių darbuotojai nuvykę į renginį gauna maitinimą, dienpinigius galės mažinti iki 50 proc.

Kiti LRV nutarimo Nr. 526 pakeitimai padaryti Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklėse: dėl gyvenamojo ploto išlaidų apmokėjimo, pavėžėjimo paslaugų, sėdimosios vietos parinkimo transporto priemonėse, kelionės į komandiruotę organizavimo paslaugos mokesčio išlaidų apmokėjimo, taip pat pakeistas Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų sąrašas.

Priklausomai nuo to, kokią tvarką yra nustatęs darbdavys, darbuotojui už komandiruotes gali būti mokami dienpinigiai nuo 50 iki 100 proc. tam tikroje valstybėje nustatytų dydžių. Dydžiai nustatomi kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokios nėra – prieš darbuotojui vykstant į komandiruotę išleidžiamas įsakymas kartu su objektyviais kriterijais, kurie pagrįstų mažesnį ar didesnį dienpinigių dydį.

Dienpinigiai darbuotojui yra mokami už kiekvieną komandiruotėje praleistą dieną, į tai įeina ir išvykimo į paskirties valstybę bei sugrįžimo dienos ir kai į komandiruotę patenka savaitgalis ar švenčių diena.

Jei darbuotojas, būdamas komandiruotėje, darbdavio pavedimu dirbs daugiau nei įprastinė darbo laiko norma arba dirbs savaitgalio metu – jam priklausys padidintas apmokėjimas kaip už viršvalandinį darbą, darbą švenčių ar poilsio dieną. Jei darbuotojas nedirbs ir tomis dienomis ilsėsis – tik dienpinigiai.

Lietuvos įmonės darbuotojas (nuolatinis arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas) iš savo darbo vietos Lietuvoje vyksta į komandiruotę Lietuvoje, jo komandiruočių dienpinigiai skaičiuojami taip:

  • kai išmokėtų dienpinigių suma (su darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu (DU) turi būti lyginama bendra per mėnesį išmokėtų dienpinigių suma, nepriklausomai nuo to už kelias/kurio mėnesio komandiruotes Lietuvoje išmokami dienpinigiai) yra didesnė nei 50 proc. nustatyto DU arba DU, apskaičiuoto taikant valandinį tarifinį atlygį, – dienpinigių suma, viršijanti 50 proc. nustatyto DU, sudėjus kartu su apskaičiuotu DU apmokestinama 20 proc. gyventojų pajamų mokesčiu (GPM).
  • kai išmokėtų dienpinigių suma (su darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu (DU) turi būti lyginama bendra per mėnesį išmokėtų dienpinigių suma, nepriklausomai nuo to už kelias/kurio mėnesio komandiruotes Lietuvoje išmokami dienpinigiai) yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto DU arba DU, apskaičiuoto taikant valandinį tarifinį atlygį, – visa dienpinigių suma, neviršijanti Lietuvoje nustatytos dienpinigių normos (28 Eur už dieną), GPM neapmokestinama.

Pavyzdys

Darbuotojui nustatytas DU yra 840 Eur/mėn. Darbuotojas vyksta į 10 dienų komandiruotę Lietuvoje ir jam išmokama 280 Eur (10 d. x 28 Eur). Visa gauta dienpinigių suma GPM neapmokestinama, kadangi gauti dienpinigiai atitinka teisės aktuose nustatytus dydžius: neviršija dienpinigių Lietuvoje normos (28 Eur už kiekvieną komandiruotės dieną) ir bendra dienpinigių suma per mėnesį (280 Eur) yra mažesnė nei 50 proc. darbuotojui nustatyto DU 420 Eur (840 Eur x 50 proc.).

Sprendžiant, ar išmokami dienpinigiai vykstant į užsienio komandiruotę apmokestinami GPM, Lietuvoje atsižvelgiama į darbuotojui darbo sutartyje nustatytą DU arba valandinį tarifinį atlygį (MVA):

  • kai DU mažesnis už 1386 Eur (MMA 840 x 1,65) arba valandinis tarifinis atlygis mažesnis už 8,481 Eur (MVA 5,14 x 1,65) dienpinigių suma, lygi arba mažesnė nei 50 proc. nustatyto DU (ar DU apskaičiuoto taikant valandinį įkainį) neapmokestinama GPM.
  • kai DU mažesnis už 1386 Eur (MMA 840 x 1,65) arba valandinis tarifinis atlygis mažesnis už 8,48 Eur (MVA 5,14 x 1,65) dienpinigių suma, viršijanti 50 proc. nustatyto DU (ar DU apskaičiuoto taikant valandinį įkainį), apmokestinama 20 proc. GPM.
  • kai DU lygus ar didesnis už 1386 Eur (MMA 840 x 1,65) arba valandinis tarifinis atlygis didesnis už 8,481 Eur (MVA 5,14 x 1,65), visa dienpinigių suma neapmokestinama GPM.

Pavyzdys

Darbuotojui nustatytas DU – 1000 Eur/mėn. Darbuotojas komandiruotėje Švedijoje buvo 5 d. ir mėn. buvo išmokėta 350 Eur (5 d. x 70) dienpinigių. Dienpinigių suma (350 Eur) yra mažesnė už 500 Eur, tai visa dienpinigių suma, t. y. 350 Eur neapmokestinama GPM.

Pavyzdys

Darbuotojas komandiruotėje Švedijoje buvo 10 d. ir mėn. buvo išmokėta 700 Eur (10 d. x 70) dienpinigių. Dienpinigių suma (700 Eur) viršija 500 Eur, todėl neapmokestinama 500 Eur dienpinigių suma, o 200 Eur (700 – 500) apmokestinama 20 proc. GPM.

Pavyzdys

Darbuotojo DU apskaičiuojamas taikant valandinį atlygį, kurio dydis 5,14 Eur/val. (dienpinigių išmokėjimo metu tai atitiko MVA). Kadangi nustatytas valandinis atlygis mažesnis už 8,481 Eur (5,14 x 1,65), neapmokestinamoms pajamoms priskiriami tik nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 proc. darbuotojui apskaičiuoto DU taikant valandinį tarifinį atlygį (VTA).

Pavyzdys

Darbuotojas 2023 m. rugpjūtį vyko į 5 d. komandiruotę Švedijoje. Rugsėjį jam išmokėta 350 Eur (70 x 5) dienpinigių suma, kuri atitinka nustatytas dienpinigių normas, o rugsėjo DU suma, apskaičiuota pagal valandinį atlygį, yra 600 Eur (50 % DU 300). Neapmokestinamoms pajamoms priskiriami 300 Eur, o 50 Eur (350 – 300) suma apmokestinama 20 proc. GPM.