Rugpjūčio 09 d., antradienis | 22

Keičiasi NPD mažiau uždirbantiems

Irma Kipšaitė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Joniškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-01-10

© LŽŪKT nuotr.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. padidinamas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) iki 460 Eur. Kaip jis keičiasi uždirbantiems skirtingai?

2021 metais pajamoms iš darbo santykių maksimalus mėnesio NPD buvo 400 Eur. Nuo 2022 m. didesnis NPD bus taikomas asmenims, uždirbantiems iki 1 VDU (1 678 Eur) per mėnesį. Uždirbantiems daugiau – NPD taikymas nesikeis, t. y. jų NPD bus skaičiuojamas kaip ir 2021 m.

Maksimalus 460 Eur NPD numatytas gyventojui, kurio mėnesio pajamos iš darbo santykių neviršys 1 minimalios mėnesinės algos (MMA). Nuo 2022 m. sausio 1 d. MMA – 730 eurų. Vadinasi, 460 Eur NPD bus taikomas ir pajamų mokesčiu neapmokestinama 460 Eur darbo užmokesčio (su priedais bei priemokomis) dalis gyventojams, kurių mėnesio pajamos iš darbo santykių neviršys 730 Eur.

Gyventojui, kurio pajamos iš darbo santykių per mėnesį neviršys 1678 Eur sumos, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Mėnesio NPD = 460 – 0,26 × (gyventojo mėnesio pajamos iš darbo santykių – 730 Eur).

Pagal šią formulę gyventojui, kurio mėnesio pajamos iš darbo santykių yra 1 000 Eur, taikytinas NPD apskaičiuojamas taip:

NPD = 460 – 0,26 × (1 000 – 730) = 389,80 Eur.

Tokį darbo užmokestį gaunančiam gyventojui 2021 m. buvo taikomas mėnesio NPD – 335,56 Eur.

Gyventojui, kurio mėnesio pajamos iš darbo santykių didesnės nei 1 678 Eur, taikytino NPD sumos išliks tokios pačios, kaip ir 2021 metais, nes mėnesio NPD formulė iš esmės nesikeičia:

Mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio pajamos iš darbo santykių – 642 Eur)

Pagal šią formulę gyventojui, kurio mėnesio pajamos iš darbo santykių yra 2 000 Eur, taikytinas NPD (155,56 Eur) apskaičiuojamas taip:

NPD = 400 – 0,18 × (2000 – 642) = 155,56 Eur.

Augant pajamoms, NPD mažėja, o pasiekus tam tikrą ribą, visai netaikomas. 2022 m. mėnesio NPD netaikomas, kai mėnesio pajamos iš darbo santykių yra 2 864,22 Eur arba didesnės, nes apskaičiuotas mėnesio NPD yra lygus nuliui.

Reikia nepamiršti ir metinio NPD

Metinį NPD (5520 Eur) numatyta taikyti, kai gyventojo metinės pajamos (GMP) neviršys 12 MMA (8760 Eur) sumos. Riba, iki kurios metinis NPD taikomas, 2022 m. išlieka ta pati, kaip ir 2021 m., t. y. 34370,67 Eur.

Didesnes nei 12 MMA pajamas gavusiems gyventojams metinis NPD, kaip ir mėnesio NPD, 2022 m. bus apskaičiuojamas pagal dvi formules, atsižvelgiant į jų metinių pajamų (GMP) lygį:

Kai metinės pajamos ne didesnės nei 12 VDU suma – 20136 Eur, metinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Metinis NPD = 5520 – 0,26 × (GMP – 8760 Eur (12 MMA dydžių; 730 x 12)).

Pagal šią formulę gyventojui, kurio 2022 m. metinės pajamos yra 18 000 Eur, metinis NPD apskaičiuojamas taip:

NPD = 5520 – 0,26 × (18000 – 8760) = 3 117,60 Eur.

Kai metinės pajamos didesnės nei 20 136 Eur, bet mažesnės nei 34 370,67 Eur, metinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Metinis NPD = 4 800 – 0,18 × (GMP – 7 704 Eur (12 x 642)).

Pagrindinis neapmokestinamų pajamų dydis yra taikomas tik pajamoms iš darbo santykių. Neapmokestinamasis pajamų dydis yra taikomas visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams (nenorint šios lengvatos – galima atsisakyti), tuo tarpu nenuolatiniam Lietuvos gyventojui jis gali būti taikomas tik pildant metinę pajamų deklaraciją.

Didėja NPD neįgaliesiems ir riboto darbingumo asmenims

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis –740 Eur.
Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis – 690 Eur.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.