Kovo 05 d., antradienis | 24

Kaip pildyti metinę GPM312 A ir B klasės išmokų deklaraciją?

Reda Trečiokaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-01-24

Fiziniai ir juridiniai asmenys, gyventojams išmokėję A ir B klasės išmokas per 2022 metus, privalo pateikti deklaraciją GPM312 iki š. m. vasario 15 dienos. Ką reikėtų žinoti?

Gyventojų gaunamos pajamos pagal mokesčio mokėjimo tvarką skirstomos į dvi klases – A ir B.

Nuo A klasės pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą tas išmokas išmokantis asmuo. Pavyzdžiui, gyventojo su darbo santykiais susijusios pajamos (darbo užmokestis) yra A klasės pajamos, todėl darbdavys išskaičiuoja ir sumoka GPM (gyventojų pajamų mokestį) į valstybės biudžetą.

Pajamų mokestį nuo B klasės pajamų apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pats gyventojas. Pavyzdžiui, individualios veiklos pagal pažymą pajamos yra priskiriamos B klasės pajamoms, todėl tokią veiklą vykdantis asmuo pats sumoka GPM į valstybės biudžetą.

Metinėje deklaracijoje GPM312 pateikiama bendra per mokestinį laikotarpį išmokėtų išmokų, priskirtų apmokestinamosioms ir neapmokestinamosioms pajamoms, išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio suma. Deklaracijos L ir U prieduose ši informacija detalizuojama pagal kiekvienam gyventojui išmokėtas sumas.

Gyventojams išmokėję A ir B klasės išmokas GPM312 deklaraciją privalo pateikti:

Deklaracija GPM312 bei priedai L ir U pildomi pagal patvirtintas Taisykles (VMI prie FM viršininko 2018-02-06 įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“)

Deklaracijos GPM312 L priedas

Šiame priede deklaruojamos nuolatiniams LT gyventojams per metus išmokėtos išmokos:

1 Išskyrus nurodytas Taisyklių 1 priede
2 Išskyrus nurodytas Taisyklių 7 punkte

Atkreipkite dėmesį:

 • Kai tam pačiam gyventojui išmokėtos skirtingos išmokos, tuomet užpildoma tiek eilučių, kiek skirtingų klasių, rūšių ir skirtingais tarifais apmokestinamų išmokų buvo išmokėta. Taip pat atskirose eilutėse įrašomos apmokestinamos ir neapmokestinamos (deklaruojamos) A klasės išmokos.
 • Kai dalis išmokos išmokėta darbdavio, o kita dalis nutraukus darbo santykius (buvusio darbdavio) – užpildomos atskiros eilutės.
 • Išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas buvo MB nariu, ir išmokos dalis, kai nebuvo MB nariu, deklaruojamos atskirose eilutėse.
 • PVM mokėtoju įregistruotam nuolatiniam LT gyventojui išmokos suma nurodoma be apskaičiuoto PVM.
 • Individualią veiklą pagal pažymą vykdančiam nuolatiniam LT gyventojui, kuris taiko kaupimo apskaitos principą, duomenys apie išmoką įrašomi deklaracijoje tų metų, kuriais buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra ar sąskaita faktūra, išskyrus A klasės individualios veiklos išmokas.
 • Kai išmoką išmokėjęs asmuo nuo tos pačios išmokos dalį GPM sumokėjo savo lėšomis, o kitą išskaičiavo,užpildoma viena eilutė.

Deklaracijos GPM312 U priedas

Šiame priede deklaruojamos nenuolatiniams LT gyventojams per metus išmokėtos išmokos:

1 Išskyrus nurodytas Taisyklių 1 priede
2 Išskyrus nurodytas Taisyklių 7 punkte

Atkreipkite dėmesį:

 • Deklaruojamos išmokos nesvarbu, ar pagal GPMĮ 5 str. 4 dalį yra pajamų mokesčio objektas Lietuvoje, ar ne.
 • U1 ir U13 laukeliai neužpildomi, jei išmokas išmokėjęs asmuo neturi į šį laukelį įrašytinų duomenų apie nenuolatinį LT gyventoją.
 • Kai deklaruojami JA (juridiniam asmeniui) išmokėti dividendai / palūkanos U12, U13, U15 laukeliai nepildomi.

Deklaracijos GPM312 pateikimas ir tikslinimas

Deklaracija GPM312 ir jos L ir U priedai teikiami elektroniniu būdu per EDS (elektroninio deklaravimo sistema) iki kitų metų vasario 15 dienos.

Deklaracija GPM312 tikslinama pateikiant naujai užpildytą deklaraciją ir jos priedus:

 1. Gavus VMI pranešimą apie deklaracijoje GPM312 esančias klaidas.
 2. Kai pats išmokas išmokėjęs asmuo pastebi deklaracijoje GPM312 esančias klaidas, išskyrus klaidas, kurios negali būti tikslinamos:
 • Mokestiniu laikotarpiu per mažai / per daug išskaičiuotas GPM nuo nuolatiniam LT gyventojui tuo laikotarpiu išmokėtų darbo išmokų, kurioms neteisingai pritaikytos / nepritaikytos NPD sumos.
 • Mokestiniu laikotarpiu per daug išskaičiuotas GPM nuo tuo laikotarpiu gyventojams išmokėtų išmokų.

Parengta pagal VMI informaciją