Gegužės 21 d., šeštadienis | 22

Kaip keičiasi ūkininkų PSD ir VSD įmokų dydžiai?

Inga Pėlikienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilalės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-01-17

Vyriausybė dar pernai rudenį patvirtino 730 eurų minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA), kuris turės būti mokamas nuo 2022 metų sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, keičiasi ir ūkininkų mokamos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos.

Lyginant su 2021 metais, atlyginimas padidėja 88 eurais, arba 13,7 %. Taigi, tokiu pačiu procentiniu pokyčiu didėja ūkininkų mokamos įmokos „Sodrai“. PSD ir VSD įmokos priklauso nuo ūkio ekonominės valdos dydžio (EDV).

Privalomuoju sveikatos draudimu ūkininkas pradedamas drausti tuomet, kai jo žemės ūkio valdai ar ūkiui yra nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDV), kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.

Yra išskiriamos trys EDV grupės, pagal kurias yra nustatomi VSD, PSD įmokų tarifai.

Jei ūkininko EDV mažesnis arba lygus 2, tuomet:

 • nereikia mokėti PSD įmokų, jei ūkininkas draudžiamas sveikatos draudimu. Pavyzdžiui, dirba pagal darbo sutartį, yra pareigūnas, gauna senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.;
 • jei nedraudžiamas sveikatos draudimu, reikia kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti PSD įmokas 2,33 % nuo MMA. 2022 metais – 17,01 € (730 € x 2,33 %);
 • VSD įmokų nereikia mokėti.

Jei ūkininko EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4, tai:

 • nereikia mokėti PSD įmokų, jei ūkininkas draudžiamas sveikatos draudimu. Pavyzdžiui, dirba pagal darbo sutartį, yra pareigūnas, gauna senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.;
 • jei nedraudžiamas sveikatos draudimu, reikia kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti PSD įmokas 6,98 % nuo MMA. 2022 metais – 50,95 € (730 € x 6,98 %);
 • VSD įmokų nereikia mokėti.

Jei ūkininko EDV lygus arba didesnis nei 4, tuomet:

 • PSD įmokos dydis turi sudaryti 6,98 % nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) metinės sumos;
 • nereikia mokėti PSD įmokų, jei ūkininkas draudžiamas sveikatos draudimu. Pavyzdžiui, dirba pagal darbo sutartį, yra pareigūnas, gauna senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.;
 • jei nedraudžiamas sveikatos draudimu, reikia kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti PSD įmokas 6,98 % nuo MMA. 2022 metais – 50,95 € (730 € x 6,98%);
 • VSD įmokos dydis skaičiuojamas nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) metinės sumos. VSD įmokos dydis, jei ūkininkas nedeklaruoja pajamų ir nėra PVM mokėtojas, – nuo 12 MMA per metus.

VSD įmokų tarifai 2022 m.:

12,52 % – 91,40 € (730 € x 12,52 %).
15,22 % – 111,11 € (730 € x 15,22 %), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 2,7 proc. įmoka.
15,52 % – 113,30 € (730€ x 15,52 %), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 3 proc. įmoka.

Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU per metus. 43 VDU įmokoms 2022 metais sudaro 64 676,30 €. Už praėjusius kalendorinius metus iki kiekvienų metų gegužės 1 d. ūkininkas turi apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir (ar) PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.

Taigi, maksimalus metinis VSD įmokų dydis 2022 m.:

 • Pensijai papildomai nekaupiant – 8 097,47 €;
 • Pensijai papildomai kaupiant ir mokant 2,7 % įmoką – 9 843,73 €;
 • Pensijai papildomai kaupiant ir mokant 3 % įmoką – 10 037,76 €.

Didžiausias metinis PSD įmokų dydis 2022 m. – 4 514,41 €.

Yra keletas išimčių, kada ūkininkas įmokų gali nemokėti:

 • gauna socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensiją iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose arba yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakę nustatytą socialinio draudimo senatvės pensijos amžių.
Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.