Birželio 16 d., sekmadienis | 24

2022 m. gyventojų gautų palūkanų apmokestinimas ir deklaravimas

Renata Daukšaitė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilalės r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-04-25

Įpusėjus gyventojų metinių deklaracijų teikimui, pravartu žinoti apie dar vienos pajamų rūšies apmokestinimo ir deklaravimo ypatumus. Gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamos ir gautos palūkanos. Jei gyventojas gavo palūkanų pajamų, apmokestinimas priklauso nuo gautų palūkanų dydžio ir jų sumokėtojo.

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 m. gautas palūkanas už suteiktas paskolas įmonėms ir / ar gyventojams, šios pajamos apmokestinamos taikant 2 tarifus: įprastai taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, o metinei pajamų ne iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių daliai, viršijančiai 120 VDU dydžio sumą, taikomas didesnis kaip 20 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Palūkanos gautos iš kito Lietuvos gyventojo

Visų pirmą, jeigu šalies gyventojas palūkanas už suteiktą paskolą gauna iš kito Lietuvos gyventojo, pajamos priskiriamos ne B, o A klasės pajamoms, todėl pajamų mokestį apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į valstybės biudžetą privalo palūkanas išmokantis asmuo.

Palūkanas išmokėjęs gyventojas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, privalo deklaruoti išmokėtas palūkanų sumas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas mėnesinės GPM313 ir metinės GPM312 pajamų mokesčio deklaracijos formas.

Palūkanos gautos už vartojimo kreditą

Kai palūkanos gaunamos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, ar už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą, apmokestinime atsiranda šiokia tokia lengvata. Palūkanų suma, neviršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį, pajamų mokesčiu visai neapmokestinama. Tokių pagal mokesčio mokėjimo tvarką B klasės neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų palūkanų deklaruoti neprivalu.

Kai bendra 2022 m. gautų palūkanų suma viršija 500 Eur, šį dydį viršijanti suma apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, o metinei pajamų daliai, viršijančiai 120 VDU dydžio sumą, taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas. Šiuo atveju gyventojui privalu pateikti GPM311 formą, o gautas palūkanas deklaruoti šios deklaracijos priede GPM311E.

Palūkanos gautos už ne nuosavybės vertybinius popierius ir už kredito įstaigose laikomus indėlius

Dar vienas pajamų gavimo atvejis, kuomet palūkanos gautos už ne nuosavybės vertybinius popierius ir už kredito įstaigose laikomus indėlius. Pajamų mokesčiu neapmokestinamos palūkanos, gautos už iki 2013 gruodžio 31 d. įsigytus (tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių) ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu šie pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 d. nuo jų išleidimo dienos arba įsigyti iš EEE valstybių vyriausybių. Taip pat neapmokestinamos ir iki 2013 m. gruodžio 31 d. sudarytos sutartys dėl EEE valstybėse už jų bankuose ar kitose kredito įstaigose laikomus indėlius. Tokių palūkanų gyventojui deklaruoti neprivalu. Tačiau, kai išvardyti ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ir / ar indėlių sutartys sudarytos nuo 2014-01-01, gyventojo gautos palūkanos, taikant tas pačias taisykles, pajamų mokesčiu pradedamos apmokestinti, kai bendra per mokestinį laikotarpį gauta palūkanų suma neviršija 500 Eur.