Gruodžio 07 d., ketvirtadienis | 23

INTERNETINĖS SVETAINĖS WWW.AGROAKADEMIJA.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Internetinės svetainės turinys
1.1. Šios internetinės svetainės (toliau – Svetainė) savininkas yra VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – Konsultavimo tarnyba). Svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams. Šios informacijos negalima naudoti kitiems tikslams, neinformuojant Konsultavimo tarnybos.
1.2. Svetainėje pateiktoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Konsultavimo tarnyba pasilieka teisę, bet kada, neįspėjus lankytojų – keisti, taisyti, papildyti Svetainės turinį.
1.3. Už straipsnių, konsultacijų, kitos Svetainėje pateiktos informacijos panaudojimą atsakingas pats lankytojas.
2. Nuorodos į trečiosios šalies informaciją
2.1. Svetainėje yra nuorodų į trečiosios šalies internetines svetaines. Konsultavimo tarnyba nedaro įtakos trečiųjų šalių internetinių svetainių informacijos turiniui ar jos patikimumui. Konsultavimo tarnyba negali kontroliuoti tokių svetainių pobūdžio ir turinio, dėl to neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, dėl bet kokios trečiosios šalies svetainės turinio, į kurią veda nuorodos. Konsultavimo tarnyba nepriima jokių skundų bei neteikia garantijų (aiškių arba numanomų) dėl tokiose svetainėse esančios informacijos.
2.2. Konsultavimo tarnyba neprisiima atsakomybės už tiesioginę ar/ir netiesioginę žalą, susijusią su naudojimusi bet kurios, kitos trečiosios šalies, internetinėmis svetainėmis.

2.3. Šios nuostatos galioja visoms nuorodoms ir trečiųjų šalių medžiagai, pateiktai mūsų Svetainėje bei visiems puslapiams, kurie pasiekiami per nuorodas ir reklaminius skydelius, esančius Svetainėje.

3. Autorinės teisės
3.1. Svetainėje esanti tekstinė ir grafinė informacija, videomedžiaga, skaičiuoklės, nuotraukos, Konsultavimo tarnybos prekių ženklai, Svetainės turinio informacija yra Konsultavimo tarnybos intelektinė nuosavybė.
3.2. Konsultavimo tarnybos teises į Svetainę, joje skelbiamus straipsnius, nuotraukas, prekių ženklus, kitus Konsultavimo tarnybos intelektinės veiklos rezultatus gina Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
3.3. Draudžiama šią Svetinę ar bet kurią jos atskirą dalį (fotografijas, grafikus, straipsnius ir kitus tekstus, videomedžiagą, programas ir t.t.) bet kokiu būdu ir forma kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti, platinti, keisti ar naudoti kituose kūriniuose, publikacijose, kitose svetainėse, prieš tai negavus Konsultavimo tarnybos leidimo.
3.4. Svetainėje esančią medžiagą ir informaciją galite skaityti, peržiūrėti, atspausdinti ir parsisiųsti tik savo asmeniniams, ne komerciniams, tikslams.
3.5. Svetainėje esančią medžiagą ir informaciją galite kopijuoti atskiriems tretiesiems asmenims informuoti, tačiau su sąlyga, kad:
3.5.1. informuojate, kad šios informacijos šaltinis yra Svetainė – www.agroakademija.lt; šią informaciją ir Svetainės adresą www.agroakademija.lt privalote nurodyti ant medžiagos kopijos;
3.5.2. informuojate trečiuosius asmenis, kad šios sąlygos galioja ir jiems, ir kad jie privalo jų laikytis.
3.6. Šis leidimas kopijuoti nereiškia, kad leidžiama medžiagą, informaciją ar jos dalį bet kokia forma – popierine, elektronine ar kita – įtraukti į kitą darbą ar publikaciją. Ypač draudžiama (be išlygų) platinti ar kopijuoti bet kurią Svetainės dalį bet kokiais komerciniais tikslais.
3.7. Jokia Svetainės dalis negali būti atkuriama, kopijuojama, perduodama ar saugoma kitoje internetinėje svetainėje.
3.8. Nepriklausomai nuo to, ar apie tai yra aiškiai informuota ar ne, visi šioje Svetainėje matomi prekių ženklai, emblemos, paslaugų ženklai ir logotipai priklauso Konsultavimo tarnybai, jos reklamos partneriams arba kitoms trečiosioms šalims.
3.9. Konsultavimo tarnyba nereiškia nuosavybės teisių ar pretenzijų dėl trečiųjų šalių prekių ženklų, kurie pasirodo šioje Svetainėje. Tokie trečiųjų šalių prekių ženklai yra naudojami tik šių ženklų savininkų gaminiams ar paslaugoms identifikuoti ir tokių ženklų naudojimas nereiškia, kad Konsultavimo tarnyba juos remia.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Jei kuri nors šių taisyklių sąlyga tampa neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių šių taisyklių sąlygų. Tokiu atveju Konsultavimo tarnyba gali pakeisti negaliojančią nuostatą veiksminga sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį rezultatą, kaip ir pakeistoji sąlyga.
4.2. Konsultavimo tarnyba gerbia Svetainę lankančių asmenų duomenų apsaugą ir renka tik tokius Svetainės lankytojų duomenis, kurie yra būtini. Daugiau apie Svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymą galima rasti skiltyje „Duomenų apsauga“ ir skiltyje „Apie mus“ esančioje VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Privatumo politikoje.
____________________________